جواب مرحله 43 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 43 جدولانه یک

جواب مرحله 43 جدولانه یک

آبگوشت سبزی -> بزباش
آلبوم داریوش خواجه نوری -> آرزوها
آماده -> مهیا
ابزارها -> لوازم
از حروف یونانی -> امگا
از شهرهای آذری -> اهر
اشاره و کنایه -> ایما
باهوش -> هوشمند
بچه های دوقلو -> همزاد
ترسانیدن -> ارهاب
رطوبت کم -> نم
روش و طریقه -> متد
شهد -> نوش
عید ویتنامی ها -> تت
غارت و چپاول -> تاراج
قرن -> صده
مرکز لرستان -> خرم آباد
معرکه -> هنگامه
نوشیدنی شیرین -> شربت
کوشش کننده -> مجاهد