جواب مرحله 42 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 42 جدولانه یک

جواب مرحله 42 جدولانه یک

آتش گیر -> انبر
از ادات پرسش -> کجا
از شهرهای استان کردستان -> کامیاران
از مرکبات -> بالنگ
بازدید سپاه -> سان
بنا -> ساختمان
پاکیزه -> زکی
پژواک صدا -> اکو
پول خارجی -> ارز
تیر پیکان دار -> یب
دارای حق -> محق
راه و روش -> اسلوب
مثنوی اوحدی مراغه ای -> جام جم
مدیحه گو -> مداح
ملاطفت -> مدارا
هنگام شب -> شبانگاه
کشور افریقایی -> مراکش
کشور سیگار برگ -> کوبا
کلام پرسشی -> آیا
کیسه بزرگ -> توبره