جواب مرحله 39 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 39 جدولانه یک

جواب مرحله 39 جدولانه یک

از درختان -> شمشاد
بی نظیر -> یکتا
پر -> لبریز
پیمان ناقلا -> ناتو
جلوه ، جلال -> نمود
خزنده گزنده -> مار
خودروساز ایتالیایی -> لامبروگینی
روادید -> ویزا
ستم -> بیداد
شاعر معاصر -> شاملو
فطرت -> سرشت
لنگه بار -> تا
مسلک -> کیش
من و تو -> ما
نخش هنرپیشه -> رل
وهم -> گمان
ویتامین جدولی -> کا