جواب مرحله 34 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 34 جدولانه یک

جواب مرحله 34 جدولانه یک

آبگیر -> ژی
اثر ویل دورانت -> تاریخ تمدن
باری که به منزل نمی رسد -> کج
بدسیرت -> خبیث
بی غیرت -> دیوث
پارسا و پاکدامن -> بتول
خواری ، فلاکت -> نکبت
ریش سفید قوم -> کدیوار
شبکه جهانی -> وب
صف ، رده -> رج
فیلمی از حمید نعمت الله -> بوتیک
گروه سواران -> خیل
گمان بردن -> ظن
منحرف -> پرت
منش -> خو
یار پت -> مت
یاقوت -> یاکند

powerbank