جواب مرحله 33 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 33 جدولانه یک

جواب مرحله 33 جدولانه یک

ارجمندی -> عز
از ادات استفهام -> چرا
اعتراف -> اغراق
پول خارجی -> ارز
تنگدستی -> فقر
دست آموز -> اهلی
سرگرمی سودمند -> جدول
عمق -> قعر
فیلمی از داوود نژاد -> هوو
قله ها -> قلل
گرفتن اموال مجرمان -> مصادره
گوهر بی نظیر -> دردانه
محصول آسیاب -> آرد
محکم و استوار -> قرص
مقیاس قدیمی طول -> پا
نیروی زندگی -> جان
وسیله برف روبی -> پارو