جواب مرحله 453 جدولانه یک

20 فروردين 1397
جواب مرحله 453 جدولانه یک

جواب مرحله 453 جدولانه یک

آب سمی -> زهراب
آهنگر -> نهامین
اثر عباس معروفی -> ورگ
اثر فرشته ساری -> تربت عشق جمهوری زمستان
از این پس -> منبعد
از حبوبات -> ماش
از رودهای مرزی ایران -> تجن
از صفات خدا در قرآن -> تواب
استارت قدیم -> هندل
الفبای موسیقی -> نت
امان -> زنهار
امانت -> ودیعه
انجام دادن -> بجا اوردن
اندوه -> هم
بادمجانش آفت ندارد -> بم
باشکوه -> جلیل
برآمدگی پشت -> قوز
بیچارگی -> زبونی
پارچه‌فروشی -> بزازی
پوشش -> ستر
تاج خروس -> لالکا
تصدیق انگلیسی -> یس
تقریبا -> حدودا
تیر پیکان‌دار -> یب
حزب هیتلر -> نازی
خبرنگار -> گزارشگر
خداوند -> اله
خرقه درویشی -> دلق
خوی گرفتن -> تانس
دانه خوشبو -> هل
دیوار -> جدار
رانده شده -> مطرود
رسم‌ها -> سنن
روانداز -> پتو
ریسمان انفجار دینامیت -> فتیله
زاهد -> رهبان
زن یا شوهر -> همسر
زوج -> جفت
سبب خنکی -> مبرد
سخت و شدید -> قسی
شهر استان البرز -> هشتگرد
شهر استان مرکزی -> کره رود
شهر مازندران -> نکا
غذای نذری محرم -> شله زرد
گمان -> خیال
گنجشک -> ونج
لاف و گزاف -> قمپز
مانند -> بسان
محبوب -> دلبر
مرحبا -> احسن
معشوق هم معنی می‌دهد -> شاهد
نوبت -> وهله
همراه ردیف در شعر -> قافیه
هوای فرار -> پس
واحد اندازه‌گیری صوت -> بل
کالبدها -> اجسام
کتاب مقدس هندوان -> ودا
کشور آسیایی -> قرقیزستان
کلمه شگفتی -> وه