جواب مرحله 449 جدولانه یک

20 فروردين 1397
جواب مرحله 449 جدولانه یک

جواب مرحله 449 جدولانه یک

ابزار دست مکانیک -> اچار
اثر ساموئل بکت -> مورفی
اثر محمد علی جمال‌زاده -> تصویر زن در فرهنگ ایران
از جنس چوب -> چوبین
از حروف یونانی -> لاندا
انکار کردن -> ظی
باز کننده -> گشاینده
برادر -> داداش
برجستگی کوچک روی پوست -> زگیل
بگو در قرآن -> قل
بلندمرتبه -> والا
به نوبت کاری انجام دادن -> تناوب
پس از حال -> اینده
پنداری -> ظاهرا
تازه -> نو
تعجب -> شگفتی
جان‌ها -> انفس
جنازه -> نعش
چراغ دریایی -> فار
چرک و زرداب زخم -> هو
حجم فرعونی -> هرم
حرف ندا -> اهای
خواننده و نوازنده -> رامشگر
خون عرب -> دم
خونبها -> دیه
درد چشم -> رمد
درون دهان -> نج
دستگاه نساجی -> هف
دشوار و سنگین -> وخیم
دوست، یار -> رفیق
دیسک فشرده -> سی دی
زیرکی -> دها
سازمان اداره یک رشته ورزشی -> فدراسیون
سالخورده -> پیر
سرباز نیروی دریایی -> ناوی
سست -> رخو
شناساننده -> معرف
شهر فرانسه -> کن
ضربه با نوک پنجه پا -> تیپا
طعم خوشایند -> شیرین
عدد مقدس -> هفت
فرش بزرگ -> قالی
فرشته -> ملک
فروشنده آب -> سقا
قصور -> کوتاهی
قطره قطره فرو ریختن آب -> چکیدن
قطعی برای کتاب -> وزیری
گارسون قهوه‌خانه -> قهوه چی
گران، سنگین -> ثقیله
گشوده -> باز
مبدأ طول جغرافیایی -> نصف النهار
مذکر -> نر
مرغ سلیمان -> هدهد
میدان جنگ -> رزمگاه
نمایش خنده‌دار -> کمدی
نه سود دارد نه ضرر -> خنثی
هزینه -> خرج
همان دم -> انا
کاغذ کپی -> کاربن