جواب مرحله 448 جدولانه یک

20 فروردين 1397
جواب مرحله 448 جدولانه یک

جواب مرحله 448 جدولانه یک

آب راکد و متعفن -> مانداب
آسان -> سهل
آفرین خدا بر تو باد -> بارک الله
آقای اسپانیایی -> دن
اتحادیه ترابری هوایی -> یاتا
اثر احمد محمود -> غریبه ها
اثر اسماعیل فصیح -> دیدار درهند
اثر ایرج پزشک‌زاد -> بوبول
اثر ژان پل سارتر -> زنان تروا
اثر صادق چوبک -> اتما
ارسال هوایی توپ در فوتبال -> سانتر
از سوره‌ها -> سبا
از عشاق تاریخ -> لیلی ومجنون
استان و مرکزش -> ایلام
املاح اسید کلریک -> کلرات
انار یونانی -> رانا
بخشی از رویان دانه -> گیاهک
بخشیدن -> دادن
بدهکار -> وامی
برای زجر دادن آن را جلوی چشم می‌آورند -> جهنم
بریدن -> قب
بسوده -> ملموس
بهره‌مند از نعمت -> متمتع
پارچه -> بز
پاندول -> اونگ
پایتخت تایلند -> بانکوک
پایتخت غنا -> اکرا
پرواز -> طیران
پشت -> کول
پشت دادن بر -> اتکا
پشت سر هم -> متوالی
پهلو -> بغل
پیراهن آستین کوتاه -> تی شرت
ترمز چهارپا -> هش
تمدنی باستانی -> اکد
تن -> بدن
تکنولوژی -> فناوری
جارو کردن -> روفتن
جزیره مافیا -> سیسیل
جلوس داده -> نشانده
چگونگی -> حالت
حرف بیست و چهارم یونانی -> امگا
حرف پیروزی -> وی
حریف -> هماور
خرگوش عرب -> ارنب
خریدن -> شرا
در آوردنی از روزگار -> دمار
درخت اعدام -> دار
درنده -> دد
دستگاه دریافت امواج رادیویی -> انتن
دشمن سرسخت -> لد
دیده شده -> مشهود
زاده، مولود -> ولید
زن و فرزند -> عایله
زن‌بابا -> نامادری
زنده -> حی
ستاره -> تارا
ستایشگر -> حامد
سستی -> کاهلی
شتر بی‌کوهان -> لاما
شهر مازندران -> امل
شهری در انگلستان -> لیدز
شهری در هند -> بمبیی
صافی -> زلالی
ضربه با پا -> لگد
عالم، دنیا -> کیهان
عدد -> شمار
عسل -> شهد
عملیات دفاعی -> پدافند
عهده‌دار انجام کاری شده -> مکلف
غمگین -> ناراحت
فراهم کردن -> تدارک
فرمان -> امر
قانون انیشتین -> نسبیت
قیمت داشتن -> ارزیدن
گرانمایگی -> رزانت
گروه -> دسته
گله گوسفندان -> رمه
ماهر -> متبحر
مطلع -> اگاه
ملایمت -> نرمی
مکتب‌ها -> مکاتب
نااستوار -> لق
نام -> اسم
نقاب زنان ترک -> یاشماق
نقشه تصادف -> کروکی
نگه داشتن حق و حرمت کسی -> رعایت
نوعی پارچه کشباف -> تریکو
نیزه کوچک -> زوبین
همگی -> جمیعا
هندی‌اش معروف است -> تمر
وسیله سرگرمی بچه‌ها -> اسباب بازی
کشوری در آمریکای جنوبی -> کلمبیا
کم‌حرف و متفکر -> سربتو
کودن -> خنگ
کوفتن -> زدن