جواب مرحله 446 جدولانه یک

20 فروردين 1397
جواب مرحله 446 جدولانه یک

جواب مرحله 446 جدولانه یک

آب سرمازده -> یخ
آدرس جغرافیایی -> نقشه
ابداع دمیتری مندلیف دانشمند روسی -> جدول تناوبی عناصر
اجرت ماهانه -> شهریه
اخلالگر -> مخل
از اشکال دارویی -> قرص
از پیامبران -> لوط
از مراکز استان‌ها -> سنندج
از وسایل آشپزخانه -> رنده
اندک‌مایه -> ناچیز
بازی و سرگرمی -> لهو
بافته و تنیده -> نسج
بالا رونده -> صعودی
بخشنده -> فیاض
بخیل -> لییم
برخلاف -> علیه
بستر -> بالین
بسیار گرم -> حار
بلندای آسمان -> عرش
بی‌سواد -> امی
بیابان گرم -> برهوت
پایین رونده -> نزولی
پرنده شب‌بیدار -> جغد
پوستین -> وت
تزویر و دورویی -> ریا
تنها و یگانه -> واحد
تکرار حرف آخر -> یی
جاده آهنی -> ریل
جوشیدن آب -> قل
جوهر بدن -> کار
چابک -> فرز
چسبناک -> دج
حصار و جدار -> دیوار
حلقه انگلیسی -> رینگ
خشکی مزاج -> یبوست
خمره گلی -> تپو
خوب و پسندیده -> نیک
دادگاه باطنی -> وجدان
درگیری و ستیز -> مجادله
دلاور و پهلوان -> تکین
دوره شاه اسماعیل -> صفویه
دوره کریم خان -> زندیه
رد کردن -> وازدن
رسته و ردیف -> رج
رغبت و گرایش -> میل
رفیق مشهدی -> یره
زمین خورده -> ساقط
زمین لم‌یزرع -> بایر
زیرا -> برای
سنگ سخت -> خارا
سهولت -> اسانی
شهر پینوکیو -> رم
شهر رازی -> ری
شهر ریشه -> بن
صفار -> رویگر
صمیمی و همدل -> یکرو
ضد باطل -> حق
ضمیمه شده -> الحاقی
عاجز و درمانده -> بیچاره
عدد حرکت -> سه
عزت و ارجمندی -> عز
غرغر بچه -> نق
قیماق -> سرشیر
گشایش -> فرج
لاابالی‌گری -> یللی
لباس -> تن پوش
ماتم و اندوه -> غم
مسرور -> خوشحال
مغازه بازاری -> حجره
مناطق -> نواحی
مورخ معاصر غزنویان -> بیهقی
مکان -> جا
میوه هفت سین -> سیب
نادرستی -> سقم
ناسازگار -> متناقض
نمایش تلویزیونی -> شو
نوعی نشریه -> هفتگی
نوعی کباب -> برگ
نیرومند -> قوی
نیمه دیوانه -> خل
هرگز نه -> لن
وجه نقد -> پول
ویژگی و صفت -> خصلت
کافی و تمام -> بسنده
کتاب هندوان -> ودا
کلام هشدار -> هلا
کهن -> عتیق
یک لنگه بار -> تا