جواب مرحله 445 جدولانه یک

20 فروردين 1397
جواب مرحله 445 جدولانه یک

جواب مرحله 445 جدولانه یک

آهو -> غزال
آواره -> سرگردان
اثر پا -> رد
از اوراق بهادار -> چک
از سوره‌های قرآن -> یس
اسب ترکی -> ات
اکتفا کردن -> بس کردن
این همه، این اندازه -> چندین
بازی -> گیم
بانگ -> غو
بحث -> جستار
بنی‌اسرائیل -> یهود
بنیان -> پی
بی‌خبر -> ناگاه
بی‌همسر -> مجرد
پایتخت اتریش -> وین
پرسش از جا و مکان کسی -> سراغ
پنبه پاک نکرده -> وش
پیش‌ریز، تنخواه -> بودجه
تازه ترکی -> ینی
تیره -> کدر
جغد -> بوم
چراگاه ایلات -> یورت
چندین وزیر -> وزرا
چه بهتر -> فبها
چینش وسایل صحنه -> دکور
خستگی -> تعب
خوراک چهارپایان -> یونجه
در خصوص -> بابت
دریای عرب -> یم
ده -> روستا
دودلی -> ریب
دوره تحصیلی -> ترم
رود شمال خوزستان -> دز
روشن شدن و شعله‌ور گشتن -> درگرفتن
زردرنگ -> زرگون
ساختگی -> تصنعی
سبزی ترش دارای ویتامین سی -> ریواس
سربازی -> خدمت
سوسن زرد -> وج
سکسکه -> هکهک
شاعر مثنوی -> مولوی
شهد زنبور -> عسل
شهر گیلان -> املش
شهری در ایتالیا -> ونیز
صباغ -> رنگرز
صحرای آمریکا -> نوادا
عدد قرن -> صد
غرولند -> زرزر
فاقد -> عاری
فرمان کشتی -> سکان
فریب -> نیرنگ
فصل برداشت گندم -> درو
لرزنده -> متشنج
ماشین خاک برداری -> لودر
متعهد به انجام کاری شدن -> ملتزم شدن
ممتاز و برجسته -> سالار
نویسنده آشوب یادها -> علی اکبر سعیدی سیرجانی
کارهای نیکو -> خیرات
کوچکتر -> کهتر