جواب مرحله 444 جدولانه یک

20 فروردين 1397
جواب مرحله 444 جدولانه یک

جواب مرحله 444 جدولانه یک

آب‌کند -> لر
آشکار و برملا -> عیان
اثر الکساندر پوشکین -> گاوریل یادا
اداره کننده -> مدیر
از حد گذشتن -> اسراف
از سنگ‌های قیمتی -> زمرد
از ماه‌های سریانی -> ایار
اهل کوفه -> کوفی
با هم فرق داشتن -> تمایز
باطل کردن -> فسخ
بدی -> شر
بدین معنی -> یعنی
برادر مادر -> ابو
بردبار بودن -> تاب داشتن
بسیار بدگمان -> شکاک
به سوی -> الی
بی‌خبر -> غفلتا
بیهوده -> مهمل
پاداش -> جایزه
پارچه زردوزی شده -> لندره
پرهیز کردن -> اتقا
پریشان شدن -> اشفتن
پیش‌ها -> اوایل
تبسم -> شکرخند
تراشه چوب -> پوشال
تیر پیکان‌دار -> یب
تیشه بزرگ -> تش
جاوید -> سرمد
جای آسایش -> دارالقرار
جمیل -> زیبا
جنت -> بهشت
چلاق -> شل
چوب پهن کردن خمیر -> وردنه
حرف بیست و سوم یونانی -> سای
حرف چهارم یونانی -> دلتا
خود را در آن توان دید -> ایینه
خوش‌مزه‌تر -> اشهی
خوشحال -> شادان
خویشتن‌داری -> پرهیز
خیک، مشک -> انبان
دانش و معرفت -> اگاهی
دچار عارضه ناشی از گرمای شدید شده -> گرمازده
در آغاز -> بدوا
در یک شهر تولد یافته‌اند -> هم شهری
دست ساییدن -> لمس
دست عرب -> ید
دفعه -> باره
دور کردن -> نفی
ذوق -> وجد
رئیس جیمز باند -> ام
رابطه -> بستگی
راحتی -> اسایش
راه کوتاه -> ره
رشته کوه اروپایی -> پیرنه
زگیل -> وردان
ساپروفیت -> کودرست
ساختمان‌ها -> ابنیه
سازمان پیمان آتلانتیک شمالی -> ناتو
سرخ‌رگ -> شریان
سرسرا -> هال
سود -> فایده
سودش به عموم می‌رسد -> عام المنفعه
شادمان شدن -> بهجت
شبنم -> ژاله
شهر خراسان رضوی -> خلیل اباد
صاحب دفتر اسناد رسمی -> سردفتر
ضربه به توپ با پا -> شوت
طرد شده -> رانده
ظرف روغن -> دبه
ظرف یخ -> یخدان
عظیم‌الجثه -> یغر
علف خوردن چارپا در صحرا -> چرا
علم -> دانش
علم و آگاهی -> دانایی
غذای ظهر -> ناهار
فاقد هوا یا نور کافی -> خفه
فشار برای جابجا کردن چیزی -> هل
گروه -> امت
گل خوشبوی بهاری -> بنفشه
گونه‌ای سرو کوهی -> ابهل
مالدار -> بای
متدین -> دیندار
مجاز از شخص لاغر اندام -> نی قلیان
محسوب -> قلمداد
محل گرد آمدن -> مجمع
محل نمایش آثار هنری -> گالری
مسافر -> راهی
مسافر -> رهگیر
مغز کامپیوتر -> سی پی یو
نمک اسید فسفریک -> فسفات
نویسندگی -> قلم زنی
نیست شدن -> فنا
کام -> دهن
کشور آفریقایی -> لیبریا
کشور آفریقایی -> موریس
یاد دادن -> القا