جواب مرحله 442 جدولانه یک

20 فروردين 1397
جواب مرحله 442 جدولانه یک

جواب مرحله 442 جدولانه یک

ابزار نجار -> چکش
اثر ایوان تورگنیف -> رودین
اثر پذیرفته -> منفعل
اثر علی شریعتی -> تاریخ و شناخت ادیان
از ادات پرسشی -> چی
از حروف الفبا -> میم
اشاره به دور -> انجا
اصلاح سیاسی -> رفرم
باد برین -> صبا
باقی جان -> نا
بالابر آپاراتی -> جک
بالای فرنگی -> اپ
بانگ کردن -> هتف
بدگویی -> هجو
بدنام کردن -> اتهام
برادر مادر -> ابو
برخلاف میل کسی -> رغم
بزه -> گناه
بشقاب دراز و بزرگ -> دیس
بند پای زندانیان -> غل
بندپای دراز -> هزارپا
بندپای سمی -> رتیل
به دنیا آوردن -> زا
به رو خفته -> دمر
بی درنگ -> دردم
بیهوده -> چرند
پایتخت یمن -> صنعا
پذیرای مهمان -> میزبان
پستاندار جونده -> خرگوش
پسران -> ابنا
پنکه -> فن
پوست دباغی نشده -> اهاب
پول پرداختی ماهیانه -> شهریه
پیدا کردن -> یافتن
پیوسته -> همیشه
تندتر از راه رفتن -> دویدن
جانور دریایی گیاه مانند -> مرجان
جای خلوت و آرام -> دنج
جغد -> اکو
جمع جن -> اجنه
جمیع -> همه
جوجه تیغی -> راورا
چوب خوشبو -> ند
حریص -> ازمند
حیوان تنومند -> فیل
خوراکی از اسفناج و تخم مرغ -> نرگسی
خونریز -> سفاح
دارای هرج و مرج و آشوب -> متشنج
دانه خوشبو -> هل
در طول یک شب -> شبانه
دریای عرب -> یم
دود کردن -> دخ
رنگ خزان -> زرد
رود جنوب غربی ایران -> مارون
روز -> یوم
ریشه -> بن
زاد -> توشه
ساکن شدن -> رکود
سبک هنری -> وریسم
سفارش شخص مرده -> وصیت
شامل شدن -> عم
شهر آذربایجان شرقی -> اهر
شهر خراسان شمالی -> ایور
صبر زرد -> الوا
طریقه -> نحو
فرم مالیاتی -> اظهارنامه
قدر گوهر شناسد -> گوهری
قوس -> کمانه
گربه عرب -> هر
گشوده -> وا
لذت بردن -> حظ
لفظ تغییر دهنده معنی کلمه -> وند
لم‌یزرع -> بایر
مانند -> چو
متولی -> قیم
مجلس بزرگان -> سنا
مرجع مطالعاتی -> رفرنس
معدن -> کان
مگنت -> اهنربا
نجات دادن -> رهاندن
نمد زین -> یون
نوعی عدسی -> کاو
ورید -> سیاه رگ
کار بزرگ و خطیر -> مهم
کنجد کوبیده -> ارده
کندن گل -> چیدن

powerbank