جواب مرحله 438 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 438 جدولانه یک

جواب مرحله 438 جدولانه یک

اثری از محمد بهارلو -> شهرزادقصهبگو
شهر فرانسه -> مارسی
نو -> تازه
حرف نفی -> نه
صفحه اینترنتی -> وب
آسمان -> سما
نای -> حنجره
چربی -> په
امرود -> مل
پایان دوران تولید مثل -> یایسگی
نان جو -> جوین
اثر استاندال -> خاطراتیکسیاح
تنبان -> پاجامه
برگه صورت پدران و مادران -> نسبنامه
نجات یافتن -> رستن
عدد بلبل -> هزار
طناب -> ریسمان
سنگسار کردن -> رجم
میل به غذا داشتن -> اشتها
دراز -> طویل
روغن غلیظ -> گریس
یاوه‌گویی -> هرز
از پیامبران -> سلیمان
رازها -> اسرار
سخت‌تر -> اشد
پسوند شباهت -> سا
مادر عرب -> ام
از سوره‌ها -> یس
شامل‌تر -> اعم
پنداشته -> انگاشته
هواپیمای سریع -> جت
با پروژکتور می‌بینند -> اسلاید
بر عهده گرفتن تاوان -> تضمین
نیایش کردن -> یشتن
سروری -> ریاست
شهر خراسان جنوبی -> قاینات
عمومیت دادن -> تعمیم
سایه -> نش
عدد روستا -> ده
بهشت -> جنت
مساوی -> یر
دستگاه تولید آب گرم -> پکیج
استخوان سینه -> قص
شکست در بخشی از پوسته زمین -> گسل
الحاق -> انضمام
مصیبت‌زده -> سوگوار
بی‌خبر -> ناگاه
دست یافتن به آن آسان است -> دسترس
بویایی -> شم
شهر مرکزی -> نراق
نوبت سینمایی -> سانس
استوانه متحرک سیلندر -> پیستون
خویشاوند -> نسیب
کارکرد -> راندمان
دست عرب -> ید
نام ترکی -> اد
نمی‌تواند درست راه برود -> لنگ
کرانه‌ها -> سواحل
خودخواه -> گرانسر
سجده زیاد می‌کند -> سجاد
اسب ترکی -> ات
ناله و فغان -> ژح
ضمیر غایب -> او
سختی و سلابت -> شدت
بیمو -> تاس
نماد سختی -> سنگ
سیاهی شهر از دور -> سواد
طراحی مقدماتی -> اتود
موجود بسیار ریز -> ذرهبینی
تقدیر -> سرنوشت
واحدی در طول -> اینچ
دیگدان -> اجاق
کرم شب‌تاب -> شبافروز
ذبح -> کشتار
از ایالات آمریکا -> کلرادو
بسته شدن -> انسداد
رعشه -> لرزش
کالا را انبار می‌کند تا گران بفروشد -> محتکر
پایتخت مصر -> قاهره
بازی‌های ورزشی منظم -> لیگ
پس ماندن -> تاخر
وجود -> بود
عطا -> داد
زیر پا مانده -> له
جوانمردی -> حمیت
گفتار -> قال
دوست، یار -> رفیق
قطار -> ترن
خاک نرم -> غبار
جنگ -> حرب
ترمز چهارپا -> هش
کار بیهوده انجام می‌دهد -> غازچران
به راستی -> حقا
شادی‌آور -> فرحبخش
دختر گشتاسب -> همای
کوچک -> که
پاروی قایقرانان -> فه
قعر چیزی -> ته
درد کردن عضو انگار که سوزنی در آن فرو می‌کنند -> تیرکشیدن
سنگینی -> وقار
امپراتور روم -> سزار
درختی جنگلی -> توی
خنده با صدای بلند -> قهقهه