جواب مرحله 437 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 437 جدولانه یک

جواب مرحله 437 جدولانه یک

لاابالی -> لجامگسیخته
روشن‌تر -> انور
مزد و پاداش -> ثواب
حرف یونانی -> مو
چرخ خودرو -> لاستیک
شهری در آمریکا -> دنور
خرس آسمانی -> دب
چه چیزی -> چی
بزرگواری -> شرافت
نقل داستان -> حکایت
شهر همدان -> رزن
اثر هرمان هسه -> پیترکامنسیند
نوعی درد کردن عضو -> تیرکشیدن
خیزاب‌ها -> امواج
پرهیزکاری -> تقا
کشور آفریقایی -> بوتسوانا
غیر معروف -> نکره
قیصر روسی -> تزار
حریر -> پرنیان
جغد -> بوم
هرج و مرج -> شیرتوشیر
نازکی -> رقت
مهربانی و دلسوزی -> رحمت
مجرای خون در بدن -> رگ
نگهبانی -> پاس
تنفر خانمانه -> ایش
وسط -> میان
اندیشه -> تفکر
دهان دره -> خمیازه
کلمه تأسف و حسرت -> واخ
اطلس -> کرپ
پر، انباشته -> کیپ
گیاه -> نبات
مهربانی -> ترحم
درون -> داخل
رشته کوه آمریکای شمالی -> راکی
درآمدن -> ورود
خود این -> همین
الفبای موسیقی -> نت
یاری دهنده -> ممد
شالوده -> بنیان
اثر پرویز قاضی سعید -> تابوتسرخ
بانگ کبوتر -> هدیل
یار مت -> پت
عنصر گازی سبک -> هلیم
حیله -> نارو
دارای شکوه -> فرهمند
بنا شده -> ساخته
نوعی موتور -> دیزل
شهری در انگلستان -> یورک
خوراک مسافران -> توشه
شخصیت -> هویت
از سازهای ضربی -> دف
سخن موزون -> شعر
قوه قهریه -> فورسماژور
پایتخت تیمور شرقی -> دیلی
نقش هنری -> رل
عصاره -> شیره
سلطان -> شاه
حرف نفی -> نه
پوست بزغاله -> قد
مهربان -> ریوف
عدد دو رقمی -> هشتاد
مشتعل -> شعلهور
پر کردنی هنگام استخدام -> فرم
نهی از رفتن -> مرو
تنگدستی -> فقر
قطعه نازک و دراز فلزی -> میله
جدا -> سوا
چراغ دریایی -> فار
جامه رزم رستم -> ببربیان
متخصص -> خبره
رود فارس -> کر
سرخرگ بزرگ -> ایورت
پرده توری -> شف
پسوند آلودگی -> اگین
راه و سیرت -> سنت
از به پا کردنی‌ها -> خون
اشاره کردن -> تلویح
پرهیز کردن -> اتقا
شهر خوزستان -> لالی
کلاه جنگی -> خود
قد بلند -> دیلاق
شهر کرمان -> بم
الاغ -> خر
مبحثی در ریاضیات -> لگاریتم
دفعه -> باره
دارو -> دوا
خواهان -> راغب
دوستی و محبت -> ولا
شهر مازندران -> نکا
ضروری است -> باید
شتر -> سار
بالایی -> برین
پیمانه کننده -> کیال
کشور اروپایی -> نروژ
برخی کاسه داغ تر از آن می‌شوند -> اش
تالار -> سالن
نیا -> جد
فعال -> اکتیو
شهر خوزستان -> اغاجاری
اثر بالزاک -> زنبقدره
گرمی -> حر
رستن -> نشا