جواب مرحله 436 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 436 جدولانه یک

جواب مرحله 436 جدولانه یک

آقای آلمانی -> هر
اثر آنتوان چخوف -> اتاق های یکه تل
اجاره بها -> کرا
اخلالگر -> مخل
از جهت مقدار -> کمی
از سوره‌ها -> توبه
استخوان جمجمه -> اهیانه
اسفنج فشرده -> فوم
امر به باز کردن -> گشای
امکان‌پذیر -> شدنی دیدز
باران منجمد -> تگرگدکار
برتری -> مزیت
بلندمرتبه‌تر -> علیا
پسوند نظیر -> واروشنوناگه
پول آمریکا -> دلار
پیشوند نفی -> نا
تباه شدن -> نتر
توده هوا -> سامانه
ثروت -> مال
جهان پهلوان ایران -> تختی
حرص و طمع -> از
خط‌کش مهندسی -> تی
داخل -> تو
درج کردن -> ثبت
درنده زیبا -> یوزورت
درنوردیدن -> طی
دور کردن -> نفی
دوران بارداری -> ابستنی
زادگاه ابوسعید ابوالخیر -> میهنه
زندگی -> زی
زندگی‌نامه -> بیوگرافی
زیر پا مانده -> لگدمال
سپاه و لشکریان -> خیل
شبیه و نظیر -> مثل
شتر بی کوهان -> لاما
شربت سرکه -> سکنجبین
شلوار لی -> جین
شهر بارانی -> رشت
شهر رازی -> ری
شهر لرستان -> الیگودرز
شهر مازندران -> بابل
شهری در روسیه -> استالینگراد
شیوه گفتار -> لهجه
صدای سگ -> وق
صدای گریه بچه -> ونگ
عدد اول -> یک
عقاب سیاه -> دال
عنصر سلاح‌های اتمی -> اورانیوم
فراوان -> فت
فرایند بلوغ برخی جانوران -> دگردیسی
فرش -> قالی
فرمان سکوت -> هیس
فرود آمدن -> نزول
قرمز انگلیسی -> رد
قصد و اراده -> نیت
گاوباز -> ماتادور
گل و لای -> لجن
لباس ژاپنی -> کیمونو
محل صدور اسناد رسمی -> دفترخانه
مدرک آوردن -> استناد
مروارید چشم -> اشک
منفذ -> روزن
نام هیتلر -> ادولف
نخ تابیده -> ریس
نشانه جمع -> ها
نمک اسید استیک -> استات
نوعی ژانر سینمایی -> اکشن
نوعی ضایعه چشمی -> ناخنک
همراه پشتک -> وارو
هنرپیشه -> ارتیست
وزیر فرعون -> هامان
ولی -> اما
کاشف میکروب سل -> کخ
کشاورزی -> برزگری
کلام درویش -> یاهو
یکباره -> ناگه