جواب مرحله 430 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 430 جدولانه یک

جواب مرحله 430 جدولانه یک

اثر هوشنگ گلشیری -> شاهسیاهپوشان
خوش رویی -> بشاشت
شکل، صورت -> هییت
شانه و کتف -> کت
یال اسب -> پش
نخستین انسان -> ادم
عنوانی در ارتش خارجی -> ژنرال
سایه -> نش
حرف دهن کجی -> یی
اثر م. مؤدب‌پور -> یاسمین
بهشت زیر پای اوست -> مادر
اثر هرمان هسه -> پیترکامنسیند
اندازه‌گیری -> پیمایش
بی‌صبر -> ناشکیبا
گردشگر -> سیاح
زدنی به ریشه -> تیشه
کمک کننده -> یاریگر
کم دما -> سرد
دردمند -> متالم
پیروی کردن -> تاسی
بی درنگ -> دردم
قدح، کاسه -> تاس
خردمند -> هوشیار
شهر ایران و آمریکا -> میامی
پول فلزی -> سکه
چیز -> شی
خداوند -> رب
کلمه افسوس -> اه
زیان -> ضرر
بلور -> کریستال
مکان -> جا
از روی اجبار -> ضرورتا
بی عرضگی -> پخمگی
ازدواج -> نکاح
مسافتی که تیر می‌تواند طی کند -> تیررس
کشور آفریقایی -> اریتره
دو شب پیش -> پریشب
سمبل ممانعت -> سد
دانه خوشبو -> هل
ترشرویی -> اخم
یار پت -> مت
کشور آفریقایی -> کنیا
بالای فرنگی -> اپ
زیرکی -> هوش
لودگی -> مسخرگی
شهر و تیم فوتبالی در آلمان -> هانوفر
سالک -> راهرو
آن قدر -> چندان
لحظه -> دم
خوش طبع -> لوده
از شهرهای سمنان -> سرخه
نان شیری -> شیرمال
نمو -> رویش
شهر سینمایی آمریکا -> هالیوود
از مصالح ساختمانی -> گچ
وارفته -> شل
زمستان -> شتا
بی‌میل -> بیزار
شراب گوارا -> نوشینه
باریک بین -> دقیق
دور دهان -> نس
روی و رخساره -> خد
شهری در فرانسه -> رن
شهر سیستان و بلوچستان -> زهک
عادت، خوی -> داب
خریدن -> شرا
مردد -> دودل
ماهر -> وارد
شهر بوشهر -> تنگستان
اثر شهره وکیلی -> شالیزه
توانایی خواندن و نوشتن -> سواد
ایست -> وقفه
بیمارستان -> شفاخانه
قبایل -> عشایر
دین حضرت عیسی -> مسیحیت
سنان -> سرنیزه
کتاب آسمانی مسلمانان -> قران
ضبط و صوت کوچک -> واکمن
از دوزیستان -> خرچنگ
نیروها -> قوا
از بیماری‌های عفونی -> کزاز
میان سر -> فرق
توشه -> زاد
حیوان باوفا -> سگ
جستجو -> کاوش
ضعف و سستی -> خور
پرحیله -> مکار
اجاره بها -> کرا
پسران -> ابنا
چین خوردگی لباس -> کیس
جدا از هم -> سوا
اصیل و نجیب -> ازادمرد
یک خط از نوشته‌ای -> سطر
محافظ -> پاسبان
فضای خانه -> ساحت
اثر پا -> رد
فلس ماهی -> کچ
ترش و شیرین -> مز
پایتخت لیبریا -> مانروویا
شهر اصفهان -> نطنز
از روی اجبار -> قهرا
تکریم کردن -> بزرگداشتن