جواب مرحله 429 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 429 جدولانه یک

جواب مرحله 429 جدولانه یک

نویسنده فرانسوی کارگران دریا -> ویکتورهوگو
سیماب -> جیوه
بلند مرتبه -> والا
شامه نواز -> بو
تن پوش ضد آب -> بارانی
زشت -> شنیع
کلمه افسوس -> اه
آشایانه مرغ -> عش
جاهل -> نادان
در حال سؤال کردن -> پرسان
نوع، صنف -> طور
نویسنده جین ایر -> شارلوتبرونته
یادآور -> خاطرنشان
خواهر -> اباجی
پیش‌مزد -> دشت
دانش مایعات در حال حرکت -> هیدرولیک
شهر روی آب -> ونیز
سران -> روسا
از ایالات آمریکا -> کلرادو
ماه خارج -> اوت
اثر جمال‌زاده -> هزارپیشه
شام -> عشا
ورم -> اماس
چرک زخم -> هو
خزانه دولت مغلول -> دلی
بدنه -> تنه
اسب سفید -> هدنگ
اثر امیل زولا -> نانا
درختی میوه‌دار -> الیکاک
جوان شدن -> فتا
رود سیبری -> لنا
مرکز یزد -> یزد
متقارب -> همرس
نصف هر چیز -> نیمه
ارمغان -> هدیه
خداوند -> الله
از ماه‌های سریانی -> ایار
تولد یافته -> زاده
تازه -> نو
حرف تصدیق -> بله
پاره کردن -> دریدن
کشور اروپایی -> سنمارینو
تأیید کرده شده -> موید
گندم -> اگ
نویسنده ایلیاد -> هومر
زکام -> گریپ
مدعی -> خواهان
بی‌هوا -> وکیوم
جای استوار -> پناه
ترساننده -> هایل
مقابل روشن -> سایه
آشکار -> نهان
کلمه شگفتی -> وخ
شب -> لیل
غذای کسی را خوردن و مرهون او شدن -> نمکگیرشدن
زیرمیزی -> رشوه
بانگ قمری -> وت
شهری در فرانسه -> لیون
خشت پخته -> اجر
یکتا -> تک
شاه کوتاه -> شه
قبلا ذکر شده -> همان
حکومت متشکل از دولت های مستقل -> فدرال
از ایالات آمریکا -> ایداهو
باید آن را از چاه بازشناخت -> راه
چرک -> ریم
شهر سوئیس -> ژنو
آواز دهنده -> هاتف
شوخی -> هزل
مرد -> رجل
شکم‌پرست -> لتانبار
پول کانادا -> دلار
اثر چربی -> لک
خامه -> سرشیر
قلعه و حصار -> دژ
پول فلزی کم‌بها -> پشیز
به هوش باش -> هان
ترس -> بیم
برآمدگی‌های طبیعی در چیزی -> زواید
شاهزاده -> پرنس
زشت -> کریه
امر از زدن -> بزن
درخشان -> تابان
قعر -> ته
مالک -> ذا
زراعت -> کشاورزی
باشد -> بواد
خال -> تیل
فانی -> میرا
مشورت -> شور
ترشرویی -> عبس
خط نابینایان -> بریل
ناگفتنی -> مگو
سخن‌چین -> نمام
دوست -> حبیب
خوش گذران -> عیاش
تازه و پرطراوت -> تر
انگور خشک شده -> مویز
متداول -> مد
خنک کردن -> تبرید
قبر -> ارامگاه
آمیخته با طلا -> زراندود
رود روسیه -> دن
چوب پوشش خانه -> هرس