جواب مرحله 24 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 24 جدولانه یک

جواب مرحله 24 جدولانه یک

اعتبار -> وجهه
افسر -> تاج
پهناورترین کشور جهان -> روسیه
جوار -> همسایه
خاک صنعتی -> رس
سرزمین -> دیار
شکم -> لت
عدد ماه -> سی
غلاف شمشیر -> نیام
فراق -> جدایی
فوتبالیست پرتغالی -> رونالدو
من و تو -> ما
همان یک است -> یه