جواب مرحله 428 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 428 جدولانه یک

جواب مرحله 428 جدولانه یک

آشوب -> هرج
اثر آنتوان دو سنت اگزوپری -> زمین انسان ها
اثر اسماعیل فصیح -> نام های به دنیا
از حد گذشتن -> افراط
از رنگ‌ها -> ابی
از سختی چیزی کاستن -> ساده کردن
از سفتی چیزی کاستن -> نرم کردن
از عناصر فلزی -> کروم
از نژادهای کشور روسیه -> روس
امر از فرسودن -> فرسای
اندرزناپذیر -> اکنده گوش
بانگ -> ندار کرد دوتا
بسیار گردنده -> دوار
بلعیدن -> قورت دادن
بوی خوش -> شمیم
پادشاهی -> کیی
پایتخت بریتانیا -> لندن
پایه -> درجه
پرندگان -> طیور
پرنده‌ای شکاری -> طغرل
پرواز -> طیران
پیکر انسان -> هیکل
تازه -> نو
تبرخون -> عناب
تمدنی باستانی -> اکدتلخ
جامه -> کسا
جامه ابریشمین -> خز
چوب خوشبو -> ند
حرف پیروزی -> وی
حیوان باوفا -> سگ
خرمای تر و تازه -> نوو
خمیده -> دوتا
خوشحالی -> شعف
درخت میوه -> دار
دفاع زنبور -> نیش
دندانه -> کنگره
راه کوتاه -> ره
رطوبت -> نم
روحانی مصریان باستان -> کاهن کرام
زنگار دل -> رین
ساختمان -> بنا
سرافراز -> سربلند
سنگ جادوگری -> یده
سواره -> راکب
سوراخ سوراخ -> مشبک
شب‌ها -> لیالی
شهر چهار مهال و بختیاری -> لردگان
شکم‌بند -> گن
ظرف قند -> قنددان
علم مطالعه تغییرات جوی -> هواشناسی
عنوانی برای مردان -> اقا
فرزند -> ولد
قطع علاقه کردن -> دل کندن
قورباغه درختی -> وک
گرداب -> ابگرد
گروه مردم دارای وجه اشتراک -> جامعه
گروه ورزشی -> تیم
گویا -> لابد
مترسک -> هراسه
محل جلوس سلطان -> شاه نشین
محکم -> سفت
مربوط به فن -> فنی
مزه فلفلی -> تند
مسلسل -> تیربار
میله حلاجی -> وشنگیینه
نابسامان و شوریده -> زار
نمایان -> پدیدار
نوشته پایین صفحه -> پاورقی
هلاک -> تبار
همان اگر است -> گر
هوو -> وسنی
واحد پول غنا -> سدی
واژه -> لغت
وضو -> ابدست