جواب مرحله 427 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 427 جدولانه یک

جواب مرحله 427 جدولانه یک

راه پرداختن به مسأله -> رهیافت
قوی‌هیکل -> لنبر
بردبار -> صابر
گشودن معما -> حل
پوستین -> وت
خطیب -> سخنران
تهی کردن -> خالیکردن
شهر راضی -> ری
منور -> نیر
تاج خروس -> ذال
میمون انسان نما -> شامپانزه
دوره آمادگی -> پیشدبستانی
جبین -> پیشانی
دگرگونی -> استحاله
ستون چادر و خیمه -> تیرک
مربوط به فرآورده‌های شیری -> لبنی
خرابی -> هدم
مزه نامطبوع -> تلخ
از بت‌های جاهلیت -> ود
برنج پوست نکنده -> شالی
نیستی -> عدم
نزول -> ربا
صبحانه -> ناشتایی
از جنس روی -> رویینه
میوه هندی -> انبه
طاقچه -> رف
خشک و شکننده -> ترد
بیرون کردن -> درکردن
تجهیزاتی که از راه هوا حمل می‌شوند -> هوابرد
مراقب -> بپا
زمین آماده برای کشت -> ایش
کارهای خارق العاده صالحان -> کرامات
رشتن -> ریسیدن
خوش طالع -> نیکاختر
خریدن -> شرا
آشوبگر -> مخل
آقای اسپانیایی -> دن
دوشاب -> مت
سازی مانند سه تار -> تنبور
اثر شهره وکیلی -> رازهایمن
دیندار -> متدین
پیوسته -> لاینقطع
چیز -> شی
خواب -> نوم
کفش -> لخا
شهری در انگلستان -> برایتون
همراه چفت -> بست
شهر چهار مهال و بختیاری -> کوهرنگ
حرف نفی -> نه
پسوند شغل -> چی
برشته -> تست
بستر -> بالین
واحد مقاومت الکتریکی -> اهم
ناشنوایی -> کری
از روی دشمنی -> خصمانه
از ایالات آمریکا -> یوتا
پسوند پیدا کننده -> یاب
امتناع -> خودداری
توسل به حیله های شرعی -> اخوندبازی
ویژه -> خاصه
دگرگون سازی -> مسخ
غمزه -> تیبا
سری -> نهانی
خطاب بی‌ادبانه -> هی
عید ویتنامی‌ها -> تت
بازآمدن -> قدوم
محل قرار -> میقات
فرسوده -> نخنما
نوعی کوزه -> خمره
مقررات -> قوانین
فریب خوردن هم معنی می‌دهد -> رنگشدن
برابر ساختن دو چیز با یکدیگر -> تطبیق
تنگ -> ضیق
کمان حلاجی -> درونه
ماه کامل -> بدر
فهرست -> نمایه
فروتنی -> خضوع
شهر خوزستان -> باوی
بدنامی -> ننگ
پارچه معیوب -> زده
بالشتک نان پزی -> ناوند
شهر خراسان رضوی -> کلات
کشور آفریقایی -> بنین
رود روسیه -> ولگا
کلمه استثنا -> مگر
کامل -> تام
اندک -> کم
ظرف مرکب -> امه
یار عذرا -> وامق
ناز و کرشمه -> قنج
شیرینی لوزی -> باقلوا
نمایش تلویزیونی -> شو
مظهر لاغری -> نی
وسایل -> الات
کلام معتبر -> نص
آشکار ساختن -> نمایاندن
سیاه‌پوست -> زنگی
بی‌موقع -> بیجا
اثر محمد محمد علی -> قصهتهمینه