جواب مرحله 425 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 425 جدولانه یک

جواب مرحله 425 جدولانه یک

نویسنده جنگ و صلح -> لیوتولستوی
کاسنی -> تلخک
استوار شدن -> ثبوت
بی بند و بار -> ول
از حواص پنجگانه -> شنوایی
فندها -> فنون
عدد روستا -> ده
شکوه و جلال -> فر
سور -> ولیمه
مداخله -> دخالت
پاره‌ای از چیزی -> شقه
اثر شهرنوش پارسی‌پور -> طوباومعنایشب
سرگرفتن معامله -> جوشخوردن
از روی نوبت -> نوبتی
نصف -> نیم
شهر ایالات متحده -> هونولولو
ورق زدن -> تورق
خواربارفروش -> بقال
نادانی -> جاهلیت
کرسی -> تخت
نمایاندن -> نشاندادن
جد -> نیا
طبقه -> لایه
پرسش از مکان -> کو
پرهیزگار -> تقی
سلاح کاشتنی -> مین
گلی خوشبو به رنگ‌های مختلف -> سوسن
توانگر شدن -> تمول
ماده منفجره قوی -> تیانتی
پیش غذا -> دسر
ستایش -> یشت
به او تهمت زده شده -> متهم
بیم -> هراس
باد خنک و ملایم -> نسیم
مانند -> چو
دوشاب -> مت
پاکتر -> اقدس
ضروری -> واجب
از نام‌های خدا در قرآن -> قیوم
خدای درویش -> هو
از حروف الفبا -> عین
جزئی از فعل -> شناسه
همه موجودی و دارایی -> هستونیست
فلاکت و بدبختی -> نکبت
داخل -> رو
اندازه ندارد -> بیحد
طبیعت -> نهاد
از مراکز استان‌ها -> زاهدان
یون منفی -> انیون
وزن موسیقی -> ریتم
پیامبر مسیح -> عیسی
پاسخ داده شده -> مجاب
ریختن برف یا باران -> بارش
بوی پشم سوخته -> کز
درخت عرب -> شجر
بسیار زیاد -> فتوفراوان
نو -> بدیع
وحشی -> دد
جوانی -> شباب
ظرف مرکب -> امه
چیز -> شی
پاره گریبان پیراهن -> قب
لاغر -> نحیف
افسون -> اروند
مرجعیت -> اجتهاد
برکنار کردن -> عزل
واحد کت و شلوار -> دست
پیمان بستن -> عقد
کلمه دال بر افسوس -> دردا
باز کردن روزه -> فطر
مدت زندگانی -> عمر
هدیه خبر خوش -> مژدگانی
اشاره با چشم و ابرو -> غمزه
ضمیر بیگانه -> یو
باران تند و شدید -> رگبار
الهه خورشید -> رع
شهری در ترکمنستان -> ماری
آشکارا -> فاش
میخ چوبی یا فلزی -> وتد
کفش چرخ‌دار -> اسکیت
آزموده و خردمند -> موقر
متدین -> مومن
زادگاه -> وطن
مخلوط کردن -> سرشتن
ماده ظاهرا جامد -> ژل
درخت بی بر و بی میوه -> پد
ساکن و مقیم -> ماندگار
کشور آسیایی -> اردن
پوشش -> ستر
زندگان -> احیا
بسیار -> بسا
از درندگان -> ببر
جنگ -> اورد
جرب -> گری
گروه مسلح -> گارد
بسیار، زیاد -> فاحش
پایتخت آذربایجان -> باکو
شخص -> کس
از شهرهای اردبیل -> گرمی
ابریشم خام نتابیده -> کج
عظمت -> کبریا
قصد کردن -> نیتکردن
شهری در چین -> تیانجین
ماهی هزار کیلویی -> تن
شکستگی -> کسر