جواب مرحله 424 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 424 جدولانه یک

جواب مرحله 424 جدولانه یک

آسمان -> سما
آشکار ساختن -> مکاشفه
ابزار باغبانی -> بیل شرا
اثر بالزاک -> گوبسکر باخوار
اثر محمد حجازی -> میهن ما
از افسران ارتش -> ستوان
از جنس چرم -> چرمین
از جهات اصلی -> جنوب
از جهات اصلی -> شمال
اعضای کابینه -> وزرا
امیر قبیله -> بگ
او را به خواهری پذیرفته‌اند -> خواهرخوانده
اکسید مس -> زنگار
ایستگاه قطار -> گار
بت -> صنم
بزه -> گناه
بن آستین -> ردن
به دنیا آوردن -> زا
بی شک -> حتما دیده
پارچه ابریشمی -> اطلس
پاک شدن -> طهر
پراکنده شدن -> شتات
پیروان -> امم
تأخیر و درنگ در کاری -> دول
ترسناک -> مخوف
ترش و شیرین -> مز
تشخیص دادن کسی -> شناختن
تمیزکاری با آب -> شست وشو
تکبر -> فیس
حاشا کردن -> انکار
حرف درد -> اخ
حرکت روی آب -> شنا
خوراکی رقیق از شیر و آرد برنج -> فرنی دادر
خوشحالی -> دنه
داد و فریاد -> هوار
دارای جاه و مقام شدن -> تمکن
دانه‌ای روی پوست -> جوش
دراز -> طولانی
ذره بنیادین -> اتم
راندن مزاحم -> دک
رفع ابهام -> روشنگری
ریشه -> بن
زمان درست هر چیزی را می‌داند -> وقت شناس
زیرک -> باهوش
سیخ کباب -> گردنا
شادمان -> شنگول
شخص -> کس
شهر خراسان شمالی -> درق
شهر کرمان -> زرند
شهری در استان گیلان -> لنگرود
شهری در ژاپن -> یوکوهاما
صحبت دوستانه -> چت
طعن و سرزنش -> ژخ
عرق گل -> گلاب
عید ویتنامی‌ها -> تت
فاسد کننده -> مخل
فراوان -> هنگفت
گرم -> حار
گریبان -> یخه
لاقید -> سهل انگار
لیقه -> تلی
متاع -> کالا
مجاز از کافر -> گبر
مخزن -> انبار
مدلل ساختن -> ثابت کردن
مظهر پلیدی -> دیو
معدن -> کانیدهالاوک
مفصل در و پنجره -> لولا
کارگزاری -> مباشرت
کاسه بزرگ چوبی -> لاوک
کشور آسیایی -> هند
کلام پرسش -> چرا
کلاه تمام لبه -> شاپو
کنتراتچی -> پیمان کار