جواب مرحله 423 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 423 جدولانه یک

جواب مرحله 423 جدولانه یک

تسلی دادن -> دلداری
واحد طول مانیتور -> اینچ
عرق گل محمدی -> گلاب
کوبیدن -> دق
بانگ قمری -> وت
زودباور -> سادهدل
بیماری پوستی -> گر
کمک کردن -> یاریدادن
شهر خراسان جنوبی -> طبس
مدور -> گرد
نویسنده سمت تاریک کلمات -> حسینسناپور
بندبازی -> اکروباسی
حسیب -> حسابگر
دلیل آوردن -> استدلال
سخت -> شدید
پیشوا -> قاید
سگ گزنده -> هار
خریدن -> شرا
به دنیا آوردن -> زا
همگی -> یکسر
مرتجع فلزی -> فنر
ساختمان و سازنده‌اش -> بنا
شهری در ایالات متحده -> لسانجلس
به طور پنهانی -> دزدیده
خاک -> تربت
نواق موسیقی -> چر
مرکز استان ایران -> یزد
کمال مطلوب -> ایدهال
مصیبت کشیده -> دردمند
ابزار داوری -> سوت
تقاله ابریشم -> لاس
محاکمه -> دادرسی
بدهکار -> وامدار
جنگ -> نبرد
دارای اعتبار و ارزش -> باابرو
از خطوط خوش نویسی -> نستعلیق
زمان بی ابتدا -> ازل
خنک -> سرد
شکستنش هنر نمی‌باشد -> دل
وحشی -> دد
ابزار آهنگری -> سندان
ومپایر -> خوناشام
کشیک دادن به نوبت -> پستدادن
محله -> کوی
از چاشنی‌ها -> سس
نا -> رمق
هزینه -> خرج
نوعی رقص ایرانی -> باباکرم
یاری دهنده -> ممد
سوز و گداز -> تبوتاب
چوب گردن گاو شخم زن -> یوغ
اثر ژان پل سارتر -> بودلر
سر چیزی -> نوک
سریع -> تند
آثار ادبی -> ادبیات
شنوا -> سمیع
گریه با سوز و گداز -> زار
شهری در استان ایلام -> ابدانان
متکبر -> گرانسر
خیس -> تر
فعالیت زیاد بی‌نتیجه -> سگدو
سخن -> قول
فقیر -> ندار
سقف ندارد -> روباز
پهلوان -> یل
گمراهی -> غی
فراخ -> وسیع
شهر اصفهان -> کاشان
اجزای جسمی را از هم جدا کردن -> تجزیه
تسلی -> دلجویی
برش پشم گوسفند -> کاردو
حجم فرعونی -> هرم
کولی -> غربتی
استان -> ایالت
خداوند -> یزدان
شیر -> اسد
از صور فلکی -> توکان
شهر فارس -> جهرم
چند جن -> اجنه
کامیون کشنده -> تریلی
پنداری -> گویی
حیا -> ازرم
فوتبالیست انگلیسی -> رونی
شهر آذربایجان شرقی -> بناب
مجموعه -> ست
ناتوانی -> عجز
اثر عباس معروفی -> ورگ
دلیر -> گو
پشت -> کول
رانده شده -> رجیم
فیلمی با بازی حسین پناهی -> گال
دوستی و محبت -> ود
پرحرفی -> ور
غذایی از سبزی، سیب زمینی و ... -> کوکو
چهره -> رو
برجستگی دو طرف صورت -> گونه
یار پت -> مت
بدی -> شر
روزگار -> زمانه
اثر اصغر الهی -> رویارویا
نویسنده رویاگر -> ژولینگرین
لیقه -> تلی