جواب مرحله 422 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 422 جدولانه یک

جواب مرحله 422 جدولانه یک

اثر محمد بهارلو -> شهرزادقصهبگو
گل انار -> نارخو
پایتخت همسایه شرقی -> کابل
صف -> رج
حایل میان دو چیز -> حد
غیر متعارف -> اجق
میزدگی -> خماری
حزن -> غم
کلمه شگفتی -> وه
داماد به والدین عروس می‌دهد -> شیربها
پادشاهان -> کیان
اثر ناصرخسرو -> خوانالاخوان
همچون مادر -> مادرانه
گریزنده -> هارب
بی‌هوا -> وکیوم
آتش برافروخته -> نایره
ستمگر -> جبار
بلبل -> هزاران
درمانده -> هاج
عمل جراحی تغییر مسیر -> بایپس
رعشه -> لرز
در نظر خوش نیاید -> بدمنظر
پرتو -> بارقه
قعر جهنم -> درک
صاف و پاک -> ناب
شغل برخی خانم‌ها -> خانهداری
کتف و شانه -> خا
میوه مربایی -> به
رایگان -> زب
روز -> یوم
مراسمی که به یاد کسی برگزار می‌شود -> یادبود
از استان‌ها -> قزوین
بخرد -> اریب
زن سید -> سیده
دادن توپ به یار هم تیمی -> پاس
استفراغ -> قیکردن
گوشت بریان -> قورمه
تسمه گردن چهارپا -> افسار
شیشه و قرابه -> کپ
بیماری ریوی -> سل
استخوان سینه -> قص
مادر -> مام
تشکیلات -> سازمان
گلی خوشبو -> یاسمین
تر -> خیس
شک -> دودلی
انتظامی قدیم -> نظمیه
امر -> دستور
سنبل کوهی -> فو
از انواع ماهی خوراکی -> کپور
سوار -> راکب
دزد -> رباینده
ترکیب شده با اکسیژن -> اکسید
نهایی -> اخرین
کلمه افسوس -> اه
عامل وراثت -> ژن
قطع حیات -> مرگ
تابان -> رخشان
سرمایه گذار -> اسپانسر
ابزارآلات جنگی -> مهمات
عدد به هم زدنی -> دو
سوغات گجرات -> تمر
دشمن درخت -> تبر
گفتار، خبر -> نبا
مست -> مخمور
زیربنای سوسیالیسم و کمونیسم -> مارکسیسم
سرمای سخت -> زمهریر
فالگیر -> طالعبین
ساز زدن -> نواختن
پایتخت نروژ -> اسلو
از ایالات آمریکا -> ورمونت
پرنیان -> ابریشم
موج آب -> کوهه
امانتدار -> امین
کتاب مقدس مسلمانان -> قران
شایسته نیست -> ناروا
حیوان علفخوار -> چرنده
جامه -> کسا
پرسنل -> کادر
نقش هنری -> رل
شمشیرزن -> سیاف
آلیاژ آهن و کربن -> چدن
اثر رضا امیرخانی -> ازبه
پشت -> کول
فروشگاه لباس عروس -> مزون
همراه شلوار -> کت
دور دهان -> نس
شنوایی -> سمع
مدت زندگانی -> عمر
دور زمین در گردشند -> ماهواره
پدر ترک -> اتا
نقص‌ها -> عیوب
جوی خون -> رگ
همسر مرد -> زن
مایه آبادانی -> اب
عدد فوتبالی -> یازده
پوشیده -> مستور
معالجه با آب -> ابدرمانی
مخالفت کردن -> جبههگرفتن
اسباب خانه -> مان