جواب مرحله 421 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 421 جدولانه یک

جواب مرحله 421 جدولانه یک

از توابع قزوین -> رودبارالموت
از جوایز معتبر سینمایی -> خرس طلایی
از دوران زمین شناسی -> پلی وسن
از عهدنامه‌های عهد قاجار -> فینکنشتاین
از وسایل نقاشی -> باستل
اسباب سفر -> بنه
انفجار نقطه آغازین جهان -> بیگ بنگ
بازگو کننده -> راوی
باشرم -> فا
باقی مانده -> تتمه
بوییدن -> شم
بی حس -> لس
بینوا و فقیر -> اسوپاس
پسران -> ابنا
پسوند افزاینده -> فزا
پشت سر -> ورای
پناه‌جویی -> امان
پوشش -> کاور
پول کرایه -> اجاره بها
پیامبر زیبا -> یوسف
پیش درآمد غم -> هم
پیشگوی بزرگ فرانسوی -> نسترا داموس
تصدیق خودمانی -> خب
تطبیق دادن -> انطباق
تفتیش کردن -> گشتن
تله -> دام
توانایی -> یارگی
جادو -> سحر
جایگاه زور -> بازو
جذب کردن -> کشش
جناح لشکر -> یسل
چکه -> قطره
چیستی -> هویت
حرف یونانی -> یتا
حس بساوایی -> لامسه
حکایت -> افسانه
خرمای تازه -> رطب
خرمای نارس -> بسر
دارای حرارت -> گرم
در حال کشیدن -> کشان
درنگ -> مکث
دستگاه پست تصویری -> فاکسی مایل
دفینه -> گنج
دو یار هم قد -> اا
دوست‌دار -> محب
رهبر گروه فیلم سازی -> کارگردان
رود آرام -> دن
رودی در سوییس -> ار
روسیه سابق -> شوروی
زندانیان جنگ -> اسرا
ساز و برگ اسب -> یراق
سخن صریح -> رک
سلسله تیمور -> گورکانیان
سماق -> تتری
شاهد -> گواه
شیوه و روش -> سیاق
ضروری -> واجب
عدد اول -> یک
عصبی -> نروو
فرود آمدن -> هبوط
فریاد شادی -> هورا
فیلسوف فرانسوی -> رنان
فیلسوف یونانی -> افلاطون
قلعه حکومتی -> ارک
قومی آریایی -> سکا
گسترش -> توسعه
گفت و گو -> بحث
گهواره -> مهد
گیاهی معطر -> قازیاقی
مایع لعابدار -> پت
مجبور کردن -> وا داشتن
محافظین ویژه -> گارد
مددکار -> یاور
مرکز اتم -> هسته
مساوی و معادل -> سر به سر
مشقت -> زحمت
معبر رودخانه -> پل
مقابل پیر -> جوان
مکان سرد کره زمین -> قطب
میوه تلفنی -> الو
نابود -> منهدم
ناتوان از حرکت -> فلج
نتیجه گیری کلی -> جمع بندی
نیک -> خوب
همانا -> پنداری
همراه آمد -> رفت
واحد پارچه -> طاقه
ویتامین جوانی -> ای
ویتامین روغن ماهی -> دی
ویرگول -> کاما
کارتون -> انیمیشن
کافی -> بس
کجاست -> کو
کلام افسوس -> وخ
کلام رفع خستگی -> خداقوت
کلام شگفتی -> وه
کلمه تعلیل -> برای
کوبه در خانه -> بزنگ
یار کلیله -> دمنه
یاوه سرایی -> هرزه گویی