جواب مرحله 416 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 416 جدولانه یک

جواب مرحله 416 جدولانه یک

آرزومندی -> غرض
آسیب و بلا -> افت
آشکار -> هویدا
آفتاب -> هور
آقای اسپانیایی -> دن
اثر اسماعیل فصیح -> دردسیاوش
اثر برتولت برشت -> دایره گچی قفقازی
اثر بزرگ علوی -> میرزا
اثر صادق چوبک -> سگمن
از آحاد زمان -> ثانیه
از ایالات آمریکا -> یوتا
از روی خطا -> سهوا
از سازها -> رباب
از سازهای ضربی -> دف
اشتباهی -> عوضی
اضافه -> زاید
انار یونانی -> رانا
انسان -> بنیادم
باجه بلیط -> گیشه
باد سرد -> زم
بار -> دفعه
باهوش -> زیرک
بچه، کودک -> طفل
برادر مادر -> دایی
بصیرت -> بینش
به سود عموم مردم است -> عام المنفعه
بی‌آبرو شدن -> لکه دارشدن
بی‌حس -> لس
بی‌خبر -> ناگه
بیهوده گردش کردن -> پرسهزدن
پایتخت اردن -> امان
پایتخت تبت -> لهاسا
پرآب -> ابدار
پرآب‌ترین رود دنیا -> امازون
پرداخت پارچه -> اهار
پرنده زیبا -> قو
پوششی برای بام -> ایرانیت
پیشی گرفتن -> سبقت
ترس و بیم -> نهیب
تصدیق انگلیسی -> یس
تلخی -> مرارت
تیری که با کمان اندازند -> ناوک
جامه گشاد و بلند -> جبه
جگر سرخ شده -> البا
جنون -> دیوانگی
چرمگر -> دباغ
چرک و زرداب زخم -> هو
چله کمان -> زه
چک را به پول تبدیل کردن -> نقدکردن
حرف دهن کجی -> یی
حرف سیزدهم یونانی -> نوو
حرف نوروزی -> سین
حرکت کردن باد -> وزش
حیوان نجیب -> اسب
خو -> عادت
خواربارفروش -> بقال
دارای فایده زیاد -> پربار
درمانده -> هاج
زندان -> سجن
زهرآگین -> سمی
ساکن صومعه -> دیار
سبز مایل به زرد -> زیتونی
سبزی خوشبو -> نعناع
سخت -> شدید
سرو کوهی -> ارسا
سریع -> زود
شفا -> بهبودی
شهر اردبیل -> نمین
شهر خراسان رضوی -> درگز
شهر روی آب -> ونیز
شهر نور دهنده -> نیر
شیشه -> ابگینه
فراوانی و وفور -> بسامد
فروتر -> مادون
قلابی -> بدلی
گندم -> اگ
گونه -> نوع
مادر زن -> خش
مادربزرگ -> ننه
ماه شب چهارده -> بدر
مجموعه -> ست
مشورت -> صوابدید
مکر و نیرنگ -> شیله وپیله
ناپاک -> نجس
ناپسند -> بد
نام نهاده شده -> موسوم
نشانه‌ها -> علایم
نظر -> دید
نقص‌ها -> عیوب
نگاه خیره -> زل
نیایش -> دعا
همسر مرد -> زن
همگی -> یکسر
و آن زمان -> وانگاه
واجب، ضروری -> لازم
ورزش جسم و روح -> یوگا
کاهگل -> ویم
کشور آفریقایی -> گینه بیسایو
کله پاچه می‌پزد -> کلهپز
کوبیدن -> دق