جواب مرحله 415 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 415 جدولانه یک

جواب مرحله 415 جدولانه یک

آب نیم گرم -> ولرم
آبادی کوچک -> واحه
آرایشگاه زنانه -> سالن زیبایی
آسیاب آشپزخانه -> هاون
اثر چربی -> لک
از اقیانوس‌ها -> شمالگان
از بانک‌های ایرانی -> ملی
از درختان -> افرا
اما -> لیکن
بسیار بی‌رحم -> جلاد
بندر پرتغال -> فارو
بی‌حس -> لس
پادشاه هخامنشی -> کورش
پارسنگ ترازو -> ورام
تصدیق روسی -> دا
تکه گل خشک شده -> کلوخ
حرف پیروزی -> وی
حرف فاصله -> تا
حشره کش قدیمی -> امشی
خرده هر چیز -> ریزه
خوشحال -> شاد
خوی خوش -> ادب
داستانی از آل احمد -> جاپا
دشت هموار -> فلات
دشنه -> خنجر
رئیس جمهور سابق افغانستان -> حامد کرزای
رئیس مدرسه -> مدیر
رنگ صلح -> سفید
رود اروپایی -> رن
زنده -> حی
زنده به آب -> ابزی
زیور -> اذین
سبز تیره -> یشمی
ستاره -> اختر
سجده کننده -> ساجد
سفینه فضایی -> شاتل
سینمای سوخته -> رکس
شیرزن کربلا -> زینب
طباخ -> اشپز
طلای قالبی -> شمش
عدد اول -> یک
عشق پرنده -> پرواز
عنوان اشرافی بریتانیا -> لرد
عکاس مشهور ارمنی -> یوسف کارش
غیر و بیگانه -> دگر
فرزند پسر -> ذکور
فرشته -> حوری
فرهنگستان -> اکادمی
فهرست -> لیست
قلب قرآن -> یس
گروگذاری -> رهن
گندمگون -> اسمر
لوس -> ننر
لکنت زبان -> تاتا
ماه پاییزی -> مهر
متحد شدن -> دست به یکی
محله‌ای در غرب تهران -> پونک
مرکز لهستان -> ورشو
مستقل -> جداگانه
ناسازگار -> مخالف
نامی زنانه -> زهرا
نبرد -> جنگ
نشانه جمع -> ها
نعمت‌ها -> برکات
نماهنگ -> کلیپ
کم شدن -> کاهش