جواب مرحله 414 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 414 جدولانه یک

جواب مرحله 414 جدولانه یک

آب روستایی -> او
آراستن و نیکو کردن -> زین
آسیاب به آن است -> نوبت
آشیانه مرغ -> عش
آفتاب -> خور
آقای اسپانیایی -> دن
اثر اسماعیل فصیح -> دلکور
اثر عبدالحسین زرین کوب -> نامورنامه
اثر فتح‌الله بی‌نیاز -> ستیزه جوی دلتنگ
اجاق مخفی -> فر
از بت‌های جاهلیت -> ود
از سبزیجات -> شاه تره
از شهرهای استان مرکزی -> شهباز
از گازها -> ازن
از مشتقات نفت -> قیر
اشاره به دور -> ان
اصل چیزی -> قوام
امر از رفتن -> رو
انجام دادن -> فعل
اندازه، مناسب -> فیت
اهل هند -> هندو
باز داشتن -> منع
بازداشت کردن -> توقیف
به دنیا آوردن -> زا
به طرف -> فا
بی‌همسر -> مجرد
بیان کردن سخن -> نقل
پاکیزه -> طاهر
پایتخت اتریش -> وین
پایتخت تایلند -> بانکوک
پرستار کودک -> لله
پرشگاه -> سکو
پرفسور حیوانات -> بز
پرهیزکاری -> تقا
پسوند راننده -> ران
پنداشتن -> گمان کردن
تازه متولد شده -> نوزاد
تندر -> رعد
توده‌ها -> جماهیر
تولید نسل -> تناسل
تیر بزرگ -> دیرک
تیر کوتاه -> زج
تیرگی چشم -> تم
جزیره انگلیس -> شتلند
جزیره ژاپن -> یزو
جن زده -> جنی
جنگ -> رزم
جو -> شعیر
جوانمرد، فتی -> عیار
جوانمردی -> مروت
چاقوی آشپزخانه -> کارد
چاهی در جهنم -> ویل
چشایی -> ذوق
حشره کش قدیمی -> ددت
حلال رنگ -> تینر
خستگی -> تعب
خودروی خودمانی -> ماشین
خیزاب‌ها -> امواج
دختر زن از شوهر سابق -> ربیبه
درخت جوان -> نهال
دروازه‌بان -> گلر
درونی -> تویی
دگرگون شدن اوضاع -> ورقبرگشتن
ده ریال -> تومان
ده هزار متر مربع -> هکتار
دهن -> دکوپوز
راکت‌انداز چندتایی -> کاتیوشا
رستنی نهانزا -> خزه
روییدن -> نشو
زد و خورد -> دعوا
زشت -> رکیک
زمام و افسار -> مهار
سرمایه -> کاپیتال
سلاح کاشتنی -> مین
شاه کوتاه -> شه
شاهزاده فرنگی -> پرنس
شهرها -> بلاد
شهری در ترکیه -> ادانا
شکننده، از بین برنده -> ناقض
صاف و پاک -> ناب
صافی کردن -> پالاییدن
طعنه‌زن پیاز -> سیر
عشوه‌گر -> لوند
عضو پرزور -> بازو
فلزشناسی -> متالوژی
فکرش با جامعه فرق می‌کند -> دگراندیش
قابل احتراق -> سوختنی
قرارگاه -> مقر
گرد و خاک انباشته -> خاکوخل
ماه سرد -> دی
محل دریافت عوارض -> عوارضی
محل زنان حرم -> حرم سرا
مسکن قوی -> مرفین
مشتری -> ژوپیتر
مفصل پا -> زانو
میخ چوبی -> وتد
نقش هنرپیشه -> رل
نوگرا -> مدرنیست
وحشی -> دد
وسیله ریختن مایعات درون ظروف درتنگ -> قیف
کلاه تمام لبه -> شاپو
یکدندگی -> لج