جواب مرحله 412 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 412 جدولانه یک

جواب مرحله 412 جدولانه یک

آب ویرانگر -> سیل
اثر صادق چوبک -> سگمن
اثر علی محمد افغانی -> بوته زار
از ابزار موسیقی -> اکاردیون
از سازهای ضربی -> دایره زنگی
از سوره‌های قرآن -> جن
از غلات -> ارزن
از مراسمات بزرگداشت شخص مرحوم -> چهلم
از مصالح ساختمانی -> بتون
از کار بد ننگ ندارد -> بیعار
امیر قبیله -> بگ
انکار کردن -> ظی
با آن سالم فرود می‌آیید -> چترنجات
باخبر -> واقف
برجستگی لاستیک -> اج
برجسته و نمایان -> بزرگ
برخلاف میل -> رغم
بسیار زیاد -> فت
بم‌ترین آلت موسیقی -> کنترباس
به اندازه بودن -> کفایت کردن
به نحوی دردناک -> فجیعانه
پارچه سر -> روسری
پدر ترک -> اتا
پرخاش -> تشر
پسر -> ابن
پسر مازنی -> ریکا
پند دهنده -> واعظ
پند دهنده -> وعاظ
پیچیدن تخته پس از خشک شدن -> تاب برداشتن
تحت نظارت داشتن -> کنترل
تنگ چشمی -> بخل
توافق -> سازش
توانا -> قادر
تیز -> بران
چند ظرف -> ظروف
حرف تشکر -> ممنون
حرف دوازدهم یونانی -> موو
حزن -> غم
خرس عرب -> دب
خیاط -> درزی
دریوزه‌گری -> گد
دستگاه گیرنده -> رسیور
دسته کاغذ چاپ شده -> جزوه
دفعه -> باره
دنباله -> ادامه
دو طرف معامله را فریب دادن -> دودوزه بازی کردن
دور بازی -> راند
دوربین دارد -> عدسی
دوست دارنده -> محب
دولت‌ها -> دول
رطوبت -> نم
روز عرب -> یوم
روش‌ها -> سنن
زشتی -> زنندگی
زنگ -> جرس
زیر پا مانده -> له
سر کوه -> شخ
سردکن -> چیلر
سنگ قرآنی -> حجر
شبانگاه -> مسا
شبیه، نظیر -> دیس
شهر اصفهان -> برخوار
شهر اصفهان -> نایین
شهر فارس -> کوار
شهری در ایالات متحده -> دنور
شهری در ایتالیا -> پارما
شهری در ایتالیا -> جنوا
ضمان -> عهده
طلا -> زر
ظرف مرکب -> دوات
غارت -> یغما
فصل نوزایی -> بهار
فعالیت زیاد بی‌نتیجه -> سگدو
قورباغه -> بک
گشوده -> وا
گناهان -> جرایم
گندیده -> متعفن
لنگ و ناقص راه رفتن -> شلیدن
لیکن -> اما
محله شمال تهران -> ونک
معجزه -> ایت
مقابل نر -> ماده
مورد اتهام -> ظنین
میکروب -> باکتری
ناله -> زخ
نمایان شدن -> ظهور
نوازنده خسرو پرویز -> نکیسا
نوع انسان -> بشریت
همراه زر -> سیم
همراه گداز -> سوز
وحشت سیاسی -> ترور
وحشی -> دد
وقت -> زمان
کاما -> ویرگول
کجی -> ناراستی
کرگدن -> ریما
کشور و پایتختش -> لوک زامبورگ
کشوری آفریقایی -> سومالی
یار دلبر -> دیو
یخ بستن -> انجماد