جواب مرحله 411 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 411 جدولانه یک

جواب مرحله 411 جدولانه یک

آلوده و ناپاک -> چرکین
ابزار شکسته‌بندی -> اتل
اثر سبکتکین سالور -> گرشاسب
از مرکبات -> دارابی
الفبای موسیقی -> نت
ایالت طلایی آمریکا -> کالیفرنیا
باخبر کردن -> اگاهاندن
بچه بچه‌ها -> نینی
بحر -> زو
بهره هوشی -> ایکیو
بی‌خود -> الکی
پاروی قایقرانان -> فه
پایتخت فلزی -> ورشو
پایتخت هند -> دهلینو
پایکوب -> رقاص
پیامبر کنعانی -> یوسف
تاخت اسب -> تگ
ثابت -> فیکس
جوهر و زره -> وشینه
چراغ دریایی -> فانوس
حقه -> سوسه
حقی در سازمان ملل -> وتو
حکایت نغز -> لطیفه
خزنده آهسته -> لاکپشت
خشکی -> یبوست
خمیازه -> باسک
خیمه -> چادر
درون -> اندر
دریا -> یم
دور بازی والیبال -> گیم
دوستان -> رفقا
راغب و مشتاق -> شایق
رود فارس -> کر
روده‌ها -> امعا
زیاد -> وافر
زیبا و دلربا -> فتان
سالیانه -> سنوی
سوره زنان -> نسا
سوی، طرف -> زی
شهر خوزستان -> شوشتر
شهر مرکزی -> نراق
شهر همدان -> رزن
شوخ و شیرین رفتار -> شنگ
ضمیمه -> پیوست
علیل -> چلاق
فیلم داریوش مهرجویی -> گاو
قطره روی برگ گل -> شبنم
گریز -> هرب
گشوده -> وا
ماده بیهوشی -> اتر
محکم -> سفت
مرض مزمن و ارثی -> نقرس
مهر پادشاهان -> نگین
مواد غیر قابل تجزیه -> عنصر
نق -> زر زر
نوازنده -> رامشی
نوبت -> وهله
نوعی چاپ -> افست
نویسنده بینوایان -> ویکتورهوگو
هوای گرفته -> ابری
واحد پول هائیتی -> گورد
کاکل اسب -> فش
کرم خورده -> کرمو
کهنسالی -> پیری
کوزه بزرگ -> هب