جواب مرحله 409 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 409 جدولانه یک

جواب مرحله 409 جدولانه یک

... محروم شد از لطف رب -> بیادب
آبکند -> لر
آسیب -> اک
آکنده -> پر
اثر پائولو کوئلیو -> بریدا
اثر جمال‌زاده -> قصه ما به سررسید
اثر چارلز دیکنز -> عبورممنوع
اجداد -> ابا
از جنس سفال -> سفالین
از سوره‌ها -> جن
از سوره‌های قرآن -> روم
از ماه‌ها -> تیر
از ورزش‌های گروهی -> راگبی
از کار افتاده -> لکنته
از یک پدر و مادر نیستند -> ناتنی
اسفناج رومی -> بتهو
اشک روان -> هطال
اندوهگین -> اسی
باارزش -> ذی قیمت
باب -> در
بت -> بغ
برانگیختن -> تهییج
برگردانیدن -> تحویل
بستن و دوختن -> رتق
بی بند و بار -> هرهری
بی رنج به دست آمده -> غنیمت
بی‌دین -> زندیق
بی‌هوشی -> کما
بیش از حد بیان -> زایدالوصف
بیماری خطرناک تنفسی -> سارس
پایان یافته -> سپری
پزشک -> دکتر
پزشکی -> طب
پستی‌ها -> رذایل
پیشکشی‌ها -> هدایا
تا آنجا که -> حتی
تحقیق و تفتیش -> وارسی
تصدیق انگلیسی -> یس
تقلب کردن -> جعل
تهیه عکس از جایی -> تصویربرداری
توانگر -> غنی
تیر پیکان‌دار -> یب
تیر نامرتب -> رتی
جانشین وضو -> تیمم
چاشنی غذا -> سس
چوب گردن اسب -> یوغ
حتمی -> قطعی
حرف انتخاب -> یا
حرف پیروزی -> وی
حرف نهم یونانی -> یتا
حرف نوروزی -> سین
حشره ناقل بیماری -> پشه
خطاب بی‌ادبانه -> هی
دانه خوشبو -> هل
دختری که تازه به خانه بخت رفته -> نوعروس
درخت زبان گنجشک -> ون
دسته و جمعیت -> گروه
دوباره خواندن -> مرور
دین داشتن -> تدین
روبرو شدن -> مواجهه
ریسمان اسارت -> کمند
زادگاه -> وطن
سخت‌تر -> اشد
سرخ‌رنگ -> شریان
سلطه -> حاکمیت
سود برنده -> بهرهور
سوگند -> قسم
سونوریته -> صدادهی
شاهدانه -> بنگ
شهر آذربایجان غربی -> ماکو
شهر خوزستان -> شوشتر
شهری در چین -> تیانجین
شهری در عراق -> رمادی
صبر و تحمل -> حوصله
عمده‌فروش -> بنکدار
عیب -> نقصان
غیر از -> جز
قاتل امام حسین -> شمر
قواعد -> موازین
قورباغه درختی -> وک
گربه عرب -> هر
گروه مردم -> ملا
گلخن -> تون
گیاهی خاردار -> یز
گیاهی طبی -> ساتل
ماده اصلی مواد منفجره -> نیتروگلیسیرین
محل پنهان شدن‌برای شکار -> کمینگاه
محل عبور -> مجری
محل ورود رود به دریا -> مصب
مخفی -> سری
ناپیدا -> گم
نالنده -> انان
نامبارکی -> نحوست
نشان -> انگ
نقش هنری -> رل
هر چینه دیوار گلی -> دای
واحد پول تایلند -> بات
واگیری -> سرایت
والیبال فوتبالی -> سپکتاکرا
کاتب -> دبیر
کافی -> بس
کتف و شانه -> خا
کشور اروپایی -> موناکو
کوزه بزرگ -> هب