جواب مرحله 22 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 22 جدولانه یک

جواب مرحله 22 جدولانه یک

پر -> مملو
پراکندن -> نشر
دام -> تله
سلاح پرتابی -> موشک
طیاره -> هواپیما
غول برفی -> یتی
فلزمادر -> آهن
مرغ انگلیسی -> هن
موسیقی جوانان -> رپ
نظرات -> آرا
وسیله نقلیه حمل بار -> کامیون