جواب مرحله 408 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 408 جدولانه یک

جواب مرحله 408 جدولانه یک

آدم نخراشیده -> قلتشن
آهک -> کلس
ابزار برش -> کاتر
اثر جمال‌زاده -> زمین ارباب دهقان
اثر داستایفسکی -> نیه توچکا
اثری از برتراند راسل -> مقدمه ای برفلسفه ریاضی
از ادات تشبیه -> سا
از بت‌های جاهلیت -> هبل
از حروف یونانی -> امگا
از خدایان بابل قدیم -> نبو
از رودهای بین‌الهنرین -> فرات
از قبایل وحشی -> یاجوج
اقتصاددان -> اکونومیست
با لحن تند -> شدیداللحن
بانگ -> اواز
بدی -> اک
برانگیزنده ترحم -> رقتبار
برگزیدگان -> اخیار
بشقاب بزرگ مقعر -> دوری
بعضی اوقات -> گه
بلاگردان -> صدقه
به احوالپرسی بیمار رفتن -> عیادت
بی‌آبرویی -> ننگ
بیماری و ناخوشی -> نالانی
پاسخ گفتن -> استجابت
پاییز -> خریف
پایین -> زیر
پراکندگی -> تفرقه
پرخور -> رس
پس‌غذا -> دسر
پسر -> ابن
پشت سر هم -> رمارم
پهن کردن -> گستردن
پوشش -> کاور
پوشیده شده -> مستتر
پیامبران -> انبیا
تأخیر و درنگ در کاری -> دول
تابه نان پزوی -> ساج
تعمیر لباس -> رفو
تلافی کردن -> جبران
جامه -> کسا
جانب -> سوی
جانشین -> بدیل
جانی -> قاتل
جدا کننده حق از باطل -> فاروق
جغد -> بوم
چاخان کردن -> بلف زدن
چاه شاعران -> چه
چهره -> رو
چکیدن آب -> رش
حرف پیروزی -> وی
حمایت‌کننده -> جانبدار
خاک -> تراب
خرمافروش -> تمار
خوشایند -> دلکش
خوشحال -> شاد
دارای زمان محدود و معین -> موقت
دختر -> بنت
درنگ کردن -> مکث
دمای بالای بدن -> تب
دوباره -> مجدد
دورتر -> واتر
روش‌ها -> انحا
زمینی که در آن آب ایستاده و علف روییده -> لشاب
زنگار دل -> رین
ساخت ظروف رویین -> رویگری
ساز ضربی -> دف
سازی شبیه کمانچه -> گچک
سختی و گرفتاری -> بلا
سنگ آسیا -> اسه
سوغات -> ارمغان
سوگند خورنده -> قسام
شبانگاه -> مسا
شمیم -> بو
شکم‌بند طبی -> گن
شیرینی‌پزی -> قنادی
فالگیر -> رمال
فراوانی -> کثرت
فلز مایع -> جیوه
گوشه‌ای از موسیقی ایرانی -> بیات
لباس کوتاه -> نیمتنه
لشگر -> قشون
مخلوط و درهم -> قاتی
مردم شجاع -> هرو
مرگامرگی چهارپایان -> یوت
مشک -> خی
مهلک -> قتال
موشک -> راکت
نامبارک -> شوم
نقصان -> کاهش
نوعی زغال سنگ -> لینیت
هراس -> هول
هرگز نه -> لن
هواپیمای عجول -> جت
واحد پول افغانستان -> افغانی
واحد پول کرواسی -> کونا
کالا -> متاع
کشنده بی‌صدا -> سم
کشوری در قاره کهن -> کامبوج
کلیات، مبادی -> اصول
کمال و افزونی -> فضل
یگانگی -> احدیت