جواب مرحله 403 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 403 جدولانه یک

جواب مرحله 403 جدولانه یک

آروغ -> رغ
آشوب و غوغا -> شورش
آفت گندم -> سن
آفرینش -> خلقت
ابزار متوقف کردن -> ترمز
اثر حسین سناپور -> نیمه غایب
اثر صادق چوبک -> گل های گوشتی
اجناس دست دوم می‌فروشد -> سمسار
از این جهت -> زیرا
اسب سرخ مایل به سیاه -> کهر
استواری -> صلابت
اسفناج رومی -> بتهو
افسرده -> پکر
امیر قبیله -> بگ
انسان بودن -> ادمیت
باب -> در
برباریس -> زرشک
به دفعات -> مکرر
بی‌خبر -> غفلتا
پایین‌تر -> فروتر
پسران -> ابنا
پوست دباغی شده نرم -> جیر
تاخت اسب -> تگ
تازه -> نو
تازه‌کار -> ناشی
خرمابن -> نخیل
خوش‌خوان -> قرا
داماد -> ختن
در ارتش کار می‌کند -> ارتشی
در ذهن افکندن -> القا
دمای بالای بدن -> تب
دوری گزیدن -> پرهیزکردن
ذره بنیادین -> اتم
رخساره -> وجنات
ریسمان -> رشته
زمان -> مدت
سنگ قیمتی -> زبرجد
شرکت هواپیما ساز اروپایی -> ایرباس
شهر خراسان رضوی -> درگز
شهر لرستان -> ازنا
شهر کرمان -> رابر
شهر کنار دریا -> بندر
شهر کهگیلویه و بویراحمد -> چرام
شوینده -> غسال
شیشه و قرابه -> کپ
طلایی -> زری
ظرف سوراخ سوراخ -> ابکش
عرق کردن -> تعرق
لباس -> جامعه
لقب -> کنیه
مایل -> راغب
مرکز فرماندهی -> ستاد
منقار مرغان -> کلب
میله حلاجی -> وشنگ
میوه ساوه -> انار
ناپسند -> بد
نام ترکی -> اد
نقاش -> رسام
نهایت تلاش خود را کردن -> زورزدن
نوعی خط تزئینی قوسی شکل در قدیم -> طغرا
هوشمندی -> ذکا
هیجان و احساسات غیرقابل کنترل -> هیستری
وسیله حمل و نقر جسد -> لشکش
کشور آفریقایی -> لیبی
کشور غله -> کانادا