جواب مرحله 401 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 401 جدولانه یک

جواب مرحله 401 جدولانه یک

آموخته لقمان -> ادب
ابر غلیظ -> مه
اخمو -> ترشرو
از اجزای صورت -> لب
از گازهای آلی -> اتیلن
استراتژی -> راهبرد
اصل و پایه -> رکن
اغما -> بیهوشی
اقتصاددان -> اکونومیست
امر به ساییدن -> ساب
ایوان و مهتابی -> بالکن
باب روز -> مد
بالاپوش -> ردا
برگ‌ها -> اوراق
بند دست -> مچ
بنیان نهادن -> تاسیس
پاداش عمل -> سزا
پاک و منزه -> مبرا
پایکوبی درویشان -> سماع
پهلوان -> یل
پیامبری -> رسالت
تاکنون -> هنوز
تبهکاران -> اشرار
تله ماهی‌گیری -> تور
تندرستی -> صحت
جایگاه ویژه -> لژ
جنس مذکر -> نر
چاشنی سالاد -> سس
چاه جهنم -> ویل
چپ‌چشم -> لوچ
چلچراغ -> جار
چوپان -> شبان
چکامه‌سرا -> شاعر
حرف بیزاری -> اف
حسود -> رشکین
حقه بازی -> فریبکاری
خالص -> سره
خدای دروغین -> بت
خصومت -> دشمنی
داروی استنشاقی -> بخور
دربندان جنگی -> اسیران
درون دهان -> کب
دعای زیر لب -> ورد
دیرکرد -> تاخیر
راز -> سر
راندن مزاحم -> دک
رخساره -> رو
رنگ طبیعت -> سبز
روان -> روح
زشت -> انر
زشت و ترسناک -> بدهیبت
زیارت کنندگان -> زوار
ساکن قطب شمال -> اسکیمو
سخنور -> ادیب
سنگریزه -> شن
سهم و بهره -> رسد
سوگ و عزا -> ماتم
شادی -> نشاط
شاه میوه -> گلابی
شبیه و نظیر -> مانا
شهر رازی -> ری
شهر فارس -> لار
شومی -> نیامد
صدای خفته -> خرناس
صدای کوبیدن در -> تق
صنعت مطبوعاتی -> چاپ
ضد عفونی کننده -> گندزدا
طول عمر -> سن
ظرف گلی -> سفالین
عموی پیامبر -> ابوطالب
فارسی‌زبان -> تات
فراخی و پهناوری -> وسعت
فرستادن -> ارسال
قدم یکپا -> لی
گذشته‌های دور -> دیرباز
گفتگوی اینترنتی -> چت
گورستان زرتشتیان -> ناووس
لقب کشور کانادا -> سرزمین برگ چنار
لیاقت -> قابلیت
ماه زمستانی -> دی
محافظین ویژه -> گارد
مدعی شدن -> ادعا
مرکز ایتالیا -> رم
مشاور -> رایزن
مقام و مرتبه -> شان
مقطوع‌النسل -> ابتر
من و تو -> ما
منطقه -> ناحیه
میان‌تهی -> کاواک
میوه تابستانی -> شلیل
ناسپاسی -> قدر نشناسی
نام دیگر سیاره مشتری -> ژوپیتر
نامی پسرانه -> روزبه
نشان دهنده سرعت -> کیلومترشمار
نیمتنه مردانه -> کت
هدایت الکتریکی -> رسانش
همراه خراج -> باج
همراه کار -> کسب
همه‌پرسی -> رای گیری
هوش و حافظه -> ذهن
واضح و آشکار -> صریح
کاکل اسب -> فش
کم‌وزن -> سبک
کنایه از روراست‌نبودن -> ریگ به کفش داشتن