جواب مرحله 399 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 399 جدولانه یک

جواب مرحله 399 جدولانه یک

آب جامد -> یخ
آب ویرانگر -> سیل
ابر نزدیک زمین -> مه
اثر برتولد برشت -> بعل
اثر سیمین دانشور -> سو و شون
اثر گوگول -> شنل
اثر محمد محمد علی -> نقش پنهان
از ایالات آمریکا -> اریزونا
از حروف الفبا -> میم
از سوره‌ها -> جن
از علوم پایه -> فیزیک
از غدد بدن -> هیپوفیز
از مشروبات -> ویسکی
اساس -> بنیاد
اندازه گرمی هوا -> دما
با تفصیل -> مشروحا
بال -> جناح
بانگ -> خروش
به خاطر -> برای
بی‌خطر -> ایمن
پرحروفی -> ور
پول اروپا -> یورو
پیمودن -> طی
تاج خروس -> لالکا
ته مانده ماست خشک شده -> کشک
توانمندی -> دسترس
چو حل گشت آسان شود -> معما
حامل ویژگی‌های ارثی است -> کروموزوم
حرف درد -> اخ
حقد، کینه -> غل
خربزه کافی‌شاپ -> طالبی
خرس آسمانی -> دب
خمیده -> نگون
خود این -> همین
خوف‌انگیز -> هراسناک
خویشاوند -> نسیب
دانش مطالعه روان -> روان شناسی
درخت کرم ابریشم -> توت
درس گروهی -> سمینار
درون دهان -> بچ
دریای عرب -> یم
دشمن دیرین درخت -> تبر
دور -> بعید
راهب بودایی -> شمن
رد پای کسی را گرفتن -> ردزدن
رسالت -> پیامبری
رستن -> نبت
روز -> یوم
زایده نشانه‌گیری تفنگ -> مگسک
زبر و خشن -> درشت
زمین وسیع و شوره‌زار -> کویر
زیانکار -> خاسر
ساز ضربی -> دف
سرمه -> توتیا
سرودن -> نواخت
شاعر منطق الطیر -> عطار
شاگرد راننده -> پا رکابی
شامل شدن -> عم
شپش -> نمه
شتر بارکش -> لوک
شجاعت -> دلیری
شغل تولید نرم‌افزار -> برنامه نویسی
شکم‌بند طبی -> گن
صدمه -> اک
صلیب -> چلیپا
ضرر کرده و سرمایه‌اش را از دست داده -> ورشکسته
ضرورت -> لزوم
طریقه -> روش
ظروف ساخته شده از شیشه -> بلورجات
عدد ماه -> سی
عمل آمدن -> ایش
غذای شب -> عشا
غرور و تکبر -> نب
غیر از -> جز
فراخ -> گشاد
لغزنده -> لیز
ماده خوشبو و سفید رنگ -> کافور
مدلل ساختن -> ثابت کردن
مذکر -> نر
مرطوب -> تر
مشک -> خی
میوه ترش و شیرین -> لیمو
نام قدیم تیسفون -> مداین
نمونه کوچک چیزی -> ماکت
هراس و ترس -> هول
واحد اندازه‌گیری مایعات -> لیتر
واحد پول ایسلند -> کرونا
واحد پول ساموآ -> تالا
وحشی -> دد
وسیله آویزان کردن لباس -> چوب لباسی
وسیله ماهی‌گیری -> قلاب
کاملا شبیه -> عینهو
کجاست -> کو