جواب مرحله 398 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 398 جدولانه یک

جواب مرحله 398 جدولانه یک

آداب -> قواعد
آشفته و پریشان -> مشوش
آماده کردن سپاه -> لشکر ارایی
احسان و نیکی -> نعمت
از ادات پرسش -> چه
از پیامبران -> هود
از گونه‌های هلو -> شلیل
از مواد بهداشتی -> صابون
از کسی حمایت کردن -> دفاع
امر از آمدن -> بیا
امرود -> مل
با طلا اندود شده -> زرافشان
بادمجانش آفت ندارد -> بم
بانگ کبوتر -> هدیل
بخشش -> جود
بخشش -> وهب
برتری داشتن -> اولویت
برگ کاغذ -> ورق
برهان‌ها -> ادله
بلبل -> هزار
به تفصیل -> مفصلا
به طور آشکارا -> علنا
بوسه -> ماچ
بوی بد پیدا کردن -> گندیدن
بوی خوش -> نکهت
بی‌درنگ -> فوری
بیزاری جستن -> تبرا
پارچه دور گردن -> شال
پایتخت کوبا -> هاوانا
پدراندر -> راب
پراکندن -> تفرقه
پشت -> کول
پنج ترکی -> بش
پوشاننده -> ستار
تخت پادشاه -> عرش
جان‌ها -> انفس
جوی آب -> جوب
چرک زخم -> هو
چه بهتر -> فبها
چهره -> رو
چوب خوشبو -> ند
حرف سوم یونانی -> گاما
خالص -> قح
خانه خدا -> کعبه
خردمند -> عاقل
خرقه درویشی -> شولا
خروس کوهی -> قرقاول
خوراکی از پلو -> تهچین
دادگر -> عادل
دانا -> علیم
دانشمندان -> علما
دشت -> صحرا
دلبستگی داشتن -> تعلق
دندانه کلید -> تز
رود پرآب ایران -> کارون
زنده -> حی
ستمکارانه -> جابرانه
سختی -> شدت
سوسن زرد -> وج
شرمسار -> سرافکنده
شعله آتش -> لهب
شعله آتش -> لهیب
شغل اعضای کابینه دولت -> وزارت
شهر ریشه -> بن
شهری در اسپانیا -> بولونیا
شهری در ایالات متحده -> اکلاهما سیتی
شهری در ایالات متحده -> سیاتل
شهری در فرانسه -> رن
ضمیر فرانسوی -> وو
ضمیر همیشه غایب -> او
طاقچه -> رف
طبیعت و سرشت -> نهاد
عبادتگاه بت پرستان -> بت خانه
عدد هندسی -> پی
علف خشک -> کاه
عید ویتنامی‌ها -> تت
غذای روزانه -> روزی
غرور و تکبر -> نب
فالگیر -> طالع بین
فلانی -> یارو
فلز نقره‌ای صیقل پذیر -> نیکل
قطعه زمین -> بلوک
قعر چیزی -> ته
گاز زردرنگ -> فلویور
گرفتن پول با فریب -> تلکه
گریه با سوز و گداز -> زار
گل خشک شده -> کلوخ
گیاهی یکساله از خانواده نعناع -> مرزه
مجموعه -> ست
محفظه نامه -> پاکت
مطلع -> باخبر
منحرف -> پرت
ناشنوایی -> کری
نت چهارم -> فا
نخ ابریمشی درون دوات -> لیقه
نگهبان آتش مقدس -> اتربان
نگهبان زندان -> زندان بان
نویسنده بیوتن -> رضاامیرخانی
واحد پول نیجریه -> نایرا
کلمه از روی خشم -> تشر
کلمه افسوس -> اه
کوچک و ظریف -> نقلی
کوشش و تلاش -> تقلا
کیوان -> زحل
یاری -> نصرت