جواب مرحله 397 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 397 جدولانه یک

جواب مرحله 397 جدولانه یک

آب دیده -> اشک
آینده -> اتی
اثر امیل زولا -> ژرمینال
اثر گی دو موپاسان -> گردنبند الماس
اثری از فرزانه کرم‌پور -> ضیافت شبانه
ادب آموختن -> تادب
از ادارات مربوط به سلامتی -> بهداری
از دود کردنی‌ها -> توتون
از شهرهای ترکیه -> بورسا
از غلات -> جو
استان و مرکزش -> ایلام
الفبای موسیقی -> نت
اندرونی -> حرمسرا
اندک اندک -> کم کم
باده -> می
بازگوینده شعر و سخن -> راوی
بخیل -> کنس
بدمنظری -> زشتی
برای تهدید از رو می‌بندند -> شمشیر
بسیاری -> بسی
به بایست -> لزوما
بید -> پت
پارچه پاک کردن دست و صورت -> رومال
پایتخت پرتقال -> لیسبون
پراکندگی -> تشتت
پراکندگی -> شت
پسوند شباهت -> سا
پوشش -> لفافه
پوشیده -> پنهانی
پیشوند فوق العاده کوچک -> نانو
تاخت‌ها -> حملات
ترس ندارد -> بیباک
تنگ‌نظر -> ضیق
ثمری ندارد -> بیهوده
جاه و جلال -> شوکت
جغد -> بوف
جنبان -> لرزان
جنگاوری -> رزمجویی
جهنم -> هاویه
چیز -> شی
چیزها -> اشیا
حرف نداری -> بی
خالق مثنوی -> مولوی
خداوند -> رب
خشکی -> یبوست
خود را به بیماری زدن -> تمارض
خودآرایی -> تجمل
دادگاه درونی -> وجدان
درشت و بزرگ -> گنده
درونی -> تویی
رخت خواب کودک -> گهواره
رنج و محنت -> لگ
ریز کردن نان در آبگوشت -> تریت
ریسمان پای اسب -> تاتوره
زنان -> نسوان
سخن خلاصه و محکم -> اجمال
سطح و رویه -> کف
سنگ آهک متراکم صیقل پذیر -> مرمر
سوسن زرد -> وج
شادباش گفتن -> تهنیت
شهر یزد -> حمیدیا
شهری در عراق -> رمادی
شیپور شکارچیان -> بورو
ظرف حمل ظروف -> سینی
عدد خیطی -> سه
عدد روستا -> ده
فراگیرنده -> مشتمل
فرستاده شده -> مرسل
قوم کم‌حرف -> لر
گاز چراغی -> نیون
گریز -> هرب
لطیفه -> جوک
مأیوس -> نومید
مار بزرگ -> بوا
مال برخی رنگ ندارد -> حنا
ماهی هزار کیلویی -> تن
مجنون -> دیوانه
محلولی که به شخص اسهالی می‌دهند -> اواراس
مرگامرگی چهارپایان -> یوت
ممتاز خودمانی -> سالار
میله‌ای با مقطع ثابت در ساختمان سازی -> پروفیل
نابود -> سر به نیست
نزدیک -> قریب
نژاد غالب کشور روسیه -> روس
نشانه -> ایه
نظر -> دید
نقش هنری -> رل
نوعی عقیق -> اپال
نوعی ماهی بزرگ -> کپور
نوعی یقه -> ارو
نویسنده بزرگ فرانسوی و خالق «بینوایان» -> ویکتورهوگو
نیزه کوچک -> زوبین
هماهنگ نیست -> ناجور
همسر ابراهیم نبی -> هاجر
واحد پول مولداوی -> لیو
وام‌ها -> دیون
کره -> گوی
کشور اروپایی -> هلند
یک دسته کاغذ نوشته شده -> جزوه
یک دفعه -> یکبار