جواب مرحله 396 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 396 جدولانه یک

جواب مرحله 396 جدولانه یک

آسان کردن -> تسهیل
آگاهی -> دانش
آمادگی -> تهیا
اثر چربی -> لک
از اقوام -> کرد
از پیامبران الهی -> یوشع
از حواس پنجگانه -> بینایی
از خطوط -> موازی
از عناصر فلزی -> رنیوم
از گیاهان -> انگدان
اما -> لیکن
انبوه مردم -> جمعیت
انتها -> ته
اولین انسان -> ادم
باب روز -> مد
بالاترین درجه دانشگاهی -> دکتر
بدگوی -> لماز
بزرگ -> کبیر
بنابراین -> پس
به روی شکم خوابیده -> دمر
بی حرکت -> راکد
پاداش -> اجر
پارسنگ ترازو -> ورام
پافشاری بیش از حد -> سماجت
پایتخت عراق -> بغداد
پایتخت لیدیه -> سارد
پرده‌داری کعبه -> سدانت
پرگویی -> ور
پندار -> خیال
پیرو دین موسی -> یهودی
توانایی -> یارگی
تیر پیکاندار -> یب
جادوگر -> ساحر
جزیره انگلیسی -> شتلند
جنگ و پیکار -> نبرد
چرم براق -> ورنی
چیزها -> اشیا
حشره چسبنده -> کنه
خدمتکاران -> حشم
خرده سنگ -> شن
خشکی -> بر
خورشید -> شمس
داخل -> تو
دینداری -> تدین
رازقی -> سمن
رب‌النوع -> الهه
رود مرزی -> اترک
زبان مردم پاکستان -> اردو
زراعت به موقع -> هراکش
زندان -> ندامتگاه
سخن کنایه‌آمیز -> متلک
سلاحی سرد -> دشنه
سود بردن -> بهره برداری
سوگواری -> عزا
شب زنده‌داری -> احیا
شهر آذربایجان غربی -> اشنویه
شهر فارس -> داراب
شهر کانادا -> تورنتو
صفت سرو -> سهی
عدم حضور -> غیاب
غذای تخم مرغی -> نیمرو
فراموشکار -> نسی
فصل آغازین -> بهار
قلب قرآن -> یاسین
گروه خلافکار -> باند
گروه و دسته -> صنف
گروه ویژه -> کمیته
گلی رنگارنگ -> نسترن
گمان می‌رود -> یحتمل
گوشت بریان -> کباب
گیاه چشم زخم -> اسپند
گیاه علوفه‌ای -> شبدر
لایه داخلی لباس -> استر
لبریز -> پر
لشکر -> عسکر
لقب شاهزادگان اتریش -> ارشیدوک
مرکب و دوات -> جوهر
مرکز دانمارک -> کپنهاگ
مرکز مالت -> والتا
مژده دهنده -> بشیر
مشهور -> نامور
معبد یهودیان -> کنیسه
معبود -> اله
مقدمه چینی -> زمینه سازی کردن
نادان -> ابله
نامی مردانه -> یحیی
نوعی نرم‌افزار نقشه‌کشی -> اتوکد
واپسین -> اخیر
وادار شده -> مجبور
وام -> بدهی
ورقه نازک فلز -> حلبی
کاسه بزرگ چوبی -> لاوک
کلام تنفر -> اف
کلام دعایی -> مبادا
کمک کردن -> یاری
کنایه از وجود راز پنهانی -> زیر کاسه نیم کاسه داشتن
کوچ کردن -> هجرت
یک بار نوشیدن -> جرعه