جواب مرحله 395 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 395 جدولانه یک

جواب مرحله 395 جدولانه یک

آب سمی -> زهراب
آبشویه -> سیفون
آمیختگی -> امیزش
ابزار شکسته‌بندی -> اتل
ابزار نجار -> میخ
اثر خواجوی کرمانی -> همای و همایون
اثر ژان پل سارتر -> شیطان و خدا
اثر علی مؤذنی -> چهارفصل
اراده کردن -> قصد
از اقوام ترکمن -> یموت
از ایالت‌های آمریکا -> مین
از پرندگان شناگر -> اردک
از حروف الفبا -> شین
از عناصر -> ید
از فست‌فودها -> ساندویچ
از نام‌های خدا در قرآن -> قیوم
اصل نیست -> قلابی
انجام نامه -> اجراییه
بازدارنده -> ناهی
بر بالش تکیه دادن -> لمیدن
برحذر باش -> زنهار
برخوردار از نعمت -> متمتع
بزرگ‌منشی -> نب
به پا خاستن -> قیام
به جا گذاشته شده -> بازمانده
به دنیا آوردن -> زا
بیکاره -> لش
پایتخت بنگلادش -> داکا
پایه‌ها -> درج
پختن -> طبخ
پشت سر هم -> یکبند
پنهان شده -> نهان
پوشش روی چرخ خودرو -> گلگیر
تأثرات -> انفعالات
تازه -> نو
تندر -> رعد
تیره -> کدر
تیز -> بران
جد -> نیا
جمع کردن -> ضم
جهت باد را نشان می‌دهد -> بادنما
حاملگی -> بارداری
حرص -> از
حرف دهن کجی -> یی
حرف نداری -> بی
حرف نفی -> نه
خراش اندک در سطح چیزی -> زدگی
خنزیر -> خوک
دادگری -> عدالت
درخت انگور -> مو
دریچه -> روزن
دوقلو -> توام
روحانی زرتشتی -> مغ
روشنایی‌ها -> انوار
ساکن زاغه -> زاغه نشین
سایه -> نش
شهر اصفهان -> فریدن
شکاف و رخنه -> جر
طلایی -> زرین
عدد اول -> یک
عذاب کردن -> قهر
غذای آبکی -> اش
فراوان -> زیاد
فردافرد -> یکی یکی
قندپهلو -> دیشلمه
قورباغه درختی -> وک
گندم -> اگ
لطیف -> نرم
لقب اشرافی اروپایی -> کنت
مأمور هدایت کشتی -> سکاندار
مالک -> زمین دار
ماهی کنسروی -> تن
مایه زیست -> قوام
متعصب -> دگم
مجاز از آمریکا -> ینگی دنیا
مخلوط‌کن -> میکسر
منسوب به هنر -> هنری
نام ستاره‌ای نورانی -> عیوق
نمایش تلویزیونی -> شو
نیکو -> خوب
هزینه -> خرجی
همه -> کلا
هنرپیشه -> اکتور
واحد پول بنگلادش -> تاکا
واحد پول ژاپن -> ین
واحد پول کرواسی -> کونا
واژگان -> کلمات
وحشی -> دد
کشور سیگار برگ -> کوبا
کم‌عرضی -> تنگی
یار -> قرین
یافته شدن -> پیداشدن
یک برش از هندوانه -> قاچ