جواب مرحله 394 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 394 جدولانه یک

جواب مرحله 394 جدولانه یک

آبادی -> دهات
آزردگی -> رنج
اثر ابوتراب خسروی -> دیوان سومنات
اثر پائولو کوئلیو -> عطیه برتر
اثر ژان پل سارتر -> راه های ازادی
اثر فروغ فرخزاد -> تولدی دیگر
از ایالات آمریکا -> تنسی
اسب سفید رنگ -> هدنگ
استارت قدیمی -> هندل
اطلاعیه حزبی -> بیانیه
انار یونانی -> رانا
با نظم و ترتیب در یک خط قرار گرفته -> صف
بانگ -> ندا
برگزیده -> زبده
بنده زرخرید -> قن
به دنیا آوردن -> زا
به رنگ خزان -> زردفام
بوستان‌ها -> جنات
بوی پشم سوخته -> کز
بی‌قاعده -> ناهنجار
پاک گردیدن -> طهارت
پرخور -> رس
پرش به درون آب -> شیرجه
پیروی کردن -> تاسی
تحصیل -> کسب
ترسیدن و گریختن -> رمیدن
تصدیق انگلیسی -> یس
تلخ عرب -> مر
تلمبه بدن -> قلب
تکان خوردن -> حرکت
تکیه بر پشتی -> لم
تیغ برش -> کاتر
جان، روان -> روح
جاودانگی -> ابدیت
جمله قرآنی -> ایه
جهت خانه کعبه -> قبله
چاقوساز -> سکاک
چله کمان -> زه
حرف افسوس -> حیف
خانه شعرا -> بیت
خطاب بی‌ادبانه -> هی
خمیر پهن کن -> وردنه
خنجر -> دشنه
خود در آن توان دید -> ایینه
درآمد حاصل از موقعیت برتر -> رانت
درخت جوان نورسته -> نهال
درون دهان -> بج
درون دهان -> نج
دستبند -> یاره
دشمن سرسخت -> لد
دشمنی -> افند
دیگ کوچک -> دیگچه
راه کوتاه -> ره
رستگار -> فایز
روان ساختن -> ادرار
روزی -> رزق
روزی دهنده -> رزاق
زیاد کننده -> فزاینده
سازمان‌اطلاعات مرکزی آمریکا -> سیا
سبزی خرد کردنی -> تره
سخن -> کلام
سرشت -> مزاج
سرنگون -> وارونه
سعی -> تلاش
شاخه نورسته -> شنار
شایسته -> لایق
شراب -> باده
شرابخوار -> میگسار
شهر لرستان -> کوهدشت
شهری در ایتالیا -> بولونیا
شکم‌بند طبی -> گن
شکیبا -> بردبار
شیر -> حیدر
شیره خرما -> مت
صحبت دوستانه -> چت
صدا در آوردن با انگشتان -> بشکن
ضربه روحی -> شوک
طرفدار خارجی -> فن
طلا -> زر
طلاکاری شده -> زرکوب
عضو کابینه -> وزیر
عطشان -> تشنه
عقل و فهم -> هوش
فراوان -> جزیل
فریب دادن -> خرکردن
فوت کننده -> دمنده
مثل -> شبه
مخلوط‌کن -> همزن
مذکر -> نر
مرغابی -> بط
مظهر استقامت -> کوه
مقیاسی برای طول -> پا
نوزاد سگ -> توله
نویسنده اولیس -> جیمزجویس
نیک نگریستن -> تامل
همسر زن -> شوی
همه را شامل می‌شود -> هر
واحد پول ترکمنستان -> منات
واحد پول رومانی -> لیو
ورزش تابستانی -> شنا
کبودی اندک در پوست -> نیلک
کشور آسیایی -> بنگلادش
کلمه دال بر افسوس -> دردا
کهنه، منسوخ -> زایل
یاوه گویی -> هرز