جواب مرحله 393 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 393 جدولانه یک

جواب مرحله 393 جدولانه یک

آب حیات -> ابسکندر
اثر پا -> رد
اجباری -> زورکی
از ایالات آمریکا -> داکوتای جنوبی
از زمین برخاستن هواپیما -> تیکاف
از مراکز استان‌ها -> یاسوج
از وسایل پرواز -> بالون
از کشورهای آمریکای جنوبی -> کلمبیا
اسب ترکی -> ات
افزون -> بیش
الفبای موسیقی -> نت
امر -> دستور
اندکی -> لختی
ایوان -> تارم
بچه گاو -> گوساله
برانگیزنده -> مهیج
به ریشه می‌زنند -> تیشه
پارچه و قماش -> بز
پایتخت باهاما -> ناسایو
پایتخت ویتنام -> هانوی
پیشکش، تقدیم -> اهدا
تابان -> روشن
تابلویی از گوستاو کلیمت -> بوسه
تاخت و تاز -> جولان
تاول کنار لب -> تبخال
ترازنامه -> بیلان
ترک و رخنه -> ماز
تنها، یگانه -> فرد
توانا -> قادر
جام شراب -> ساغر
جدایی کننده -> هاجر
چارپای درازگوش -> خر
چراغ‌آویز -> لوستر
چست و چالاک -> چابک
حالت روحی -> مود
خسارت -> زیان
خود را گرفتن -> قیافه گرفتن
داد و ستد -> سودا
دانش و معرفت -> اگاهی
درخشش -> جلا
دستگاه دریافت کننده -> رسیور
رد کننده -> برگرداننده
روا -> جایز
روح انسانی -> جان
رود فرانسه -> رن
ریزگان -> جزییات
زنخ -> چانه
زهرآگین -> سمی
زیر و رو کردن خاک -> شخم
ساعتی که در قدیم استفاده می‌شد -> شنی
سرکش -> یاغی
سعی -> تلاش
سلیم و شکیبا -> خوددار
سهم مزدور -> جیره
شادی و خوشی -> کیف
شعله آتش -> لهیب
شهر بوشهر -> دیلم
شهر زنجان -> قیدار
شهر گلستان -> گالیکش
شهر هرمزگان -> دهبارز
شکل و صورت -> هییت
صندوق کودکان سازمان ملل -> یونیسف
صنف، دسته -> جنس
ضمیر بیگانه -> یو
ضمیر غیبت -> او
عداوت -> کین
عقیم -> سترون
قبل از قورت دادن -> جویدن
قسمت بالایی -> بالادست
قعر -> ته
قفسه آشپزخانه -> کابینت
گربه عرب -> هر
گریبان -> یخه
گیسو -> زلف
لعن و نفرین -> سب
مایو دو تکه -> بیکینی
محلولی که به فرد اسهالی می‌دهند -> اواراس
مدح -> ستایش
مرجع مطالعاتی -> رفرنس
معدن -> کان
مقصدش معمولا دریاست -> رود
میان -> کمر
میکروب ضعیف شده تزریقی -> واکسن
ناپدید -> گم
ناراست -> کج
ناگهان خودمانی -> یهویی
ناله و فغان -> وح
ناله کنان -> نالان
نرم‌تر -> الین
نمازهای غیر واجب -> نوافل
نمای ساختمان -> روکار
نوعی حلوا -> لو
همسر -> زوجه
همسران -> زوجات
واحد پول لیتوانی -> لیتاس
وقت و هنگام -> گه
کافی -> بس
یگانگی -> احدیت
یگانه -> فرید
یکی یکی -> دانه دانه