جواب مرحله 392 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 392 جدولانه یک

جواب مرحله 392 جدولانه یک

آزاده -> حر
آشوبگر -> مخل
آهوی ختن -> اف
آیین -> شریعت
اثر اسماعیل فصیح -> گردابی چنین حایل
اثر شولوخف -> دن ارام
اثر صادق چوبک -> اتما
احسان و نیکی -> منت
ادا و اطوار با لب و لوچه -> شکلک
اداره مدعی عمومی -> دادسرا
ادب آموخته -> باادب
از پیامبران -> یحیی
از زبان‌های خاور میانه -> عربی
از سنگ‌های قیمتی -> زمرد
از شهرهای لرستان -> ازنا
از صفات خداوند -> رحمان
از ماه‌ها -> خرداد
از نوشابه‌ها -> لیموناد
اسب ترکی -> ات
استان رشته کوه -> البرز
اصل -> فابریک
امیدواریم سنگ روی آن نشوید -> یخ
ایل -> تبار
با تأکید -> مصرا
بدنام شده -> متهم
بن -> ریشه
بیگانه -> اجنبی
پارچه رنگ می‌کند -> رنگرز
پاکیزگی -> نزهت
پایتخت غنا -> اکرا
پرش به آب -> شیرجه
پست -> رکیک
پسر زن از شوهر پیشین -> ربیب
پولک ماهی -> فلس
پیشوای مذهبی -> اخوند
تأیید شده -> موید
تحفه -> هدیه
ترسیدن و فرار کردن -> رمیدن
تیغه برش -> کاتر
جزیره جنوبی -> کیش
جنبش -> تحرک
جهات اصلی را نشان می‌دهد -> قطب نما
چارشاخ -> شنه
چشمداشت -> امید
چه وقت -> کی
حجام -> سرشو
حرف همراهی عرب -> مع
حقیقت و نهاد چیزی -> ماهیت
خوشحال -> شادمان
در سطح چیزی قرار دارد -> رویی
درک و احساس -> حس
دریای عرب -> یم
دشمنی و خصومت -> افند
دوباره کردن -> تکرار
دیوار قلعه -> بارو
دیوانه‌کننده -> جنوناور
زبان رسمی ایران -> فارسی
زدودگی زنگ از فلزات -> صیقل
زن بهشتی -> حوری
سایه -> نش
سپاه -> قشون
سرخ متمایل به کبود -> زرشکی
سست و ناتوان -> زپرتی
شهر خراسان جنوبی -> زیرکوه
شهر زنجان -> ابهر
شهر فارس -> ممسنی
شهر مازندران -> بابل
شکسته شدن -> تکسر
صحرا -> هامون
صعود -> ارتقا
صید -> شکار
ضمیر بیگانه -> یو
عدد ورزشی -> دو
عضو رونده -> پا
غذای معروف ایرانی -> چلوکباب
فرونشستن دیوار -> نشست کردن
فلزی سخت و شکننده -> کبالت
قبل از قیامت -> اخرزمان
قدح، کاسه -> تاس
قسمت زائد هر چیزی -> حشو
گروه، جماعت -> زمره
مأمور نوشتن اعمال آدم‌ها -> کرام الکاتبین
ماده‌ای در نقاشی -> گواش
مردمان بی سر و پا -> اوباش
مژده -> وعید
مسطح -> هموار
معروف -> بنام
میدان -> فلکه
میوه نکو -> به
ناگهان -> یکهو
نوشته دراز -> طومار
هادی -> راهبر
هسته انگور -> تکز
همان بوته است -> بته
همسر کنت -> کنتس
هنرپیشه نقش خنده‌دار -> کمدین
کهنه، دیرینه -> مزمن