جواب مرحله 389 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 389 جدولانه یک

جواب مرحله 389 جدولانه یک

آهسته -> یواش
اتحادیه -> سندیکا
اثر عبدالحسین زرین‌کوب -> سرنی
اثر فهیمه رحیمی -> حرم دل
اثر ناصرخسرو -> زاد المسافرین
اجسام ریز -> ذرات
از اجسام فضایی -> سیاره
از ادات پرسش -> کدام
از حروف الفبا -> شین
از سوره‌ها -> نازعات
از شهرهای خراسان جنوبی -> قاین
از ماه‌های سریانی -> ایلول
اسب اصیل و خوب -> یکران
اسب ترکی -> ات
باب روز -> مد
بانگ کردن -> هتف
بخشیدن -> دادن
بلندی قامت -> قد
به خاک سپردن -> تدفین
به هوش باش -> هان
بی‌درنگ -> فوری
بیگانه -> خارجی
پارچه خشک کردن صورت -> حوله
پاره گریبان -> قب
پاکتر -> اقدس
پسوند طی کننده -> نورد
پوشیده -> سری
پیرو دین حضرت موسی -> یهودی
پیشکش کردن -> تقدیم
تاب و توان -> تیو
تحکم آمیز -> امرانه
تمام چیزی -> شش دانگ
جا به جا شونده -> منتقل
جستجو کننده -> جویا
حالتی برای نشان دادن عضلات -> فیگور گرفتن
حرف دوم یونانی -> بتا
حرف نوروزی -> سین
حق با اوست -> مشتری
حق‌العمل کاری -> کمیسیون
حمایت -> جانب داری
خوش رویی -> بشاشت
درخشان -> روشن
درنوردیدن -> طی
دریا -> زو
دل داده -> عاشق
دولت واحد متشکل از نواحی مستقل -> کنفدراسیون
رسم‌ها -> سنن
رگ‌ها -> عروق
رنگ‌ها -> الوان
روشنایی دهنده -> رخشنده
رویان -> جنین
ریاکار -> سالوس
زیرکی شاعرانه -> رندی
سرازیری -> نشیب
سرقت -> دزدی
سنگ معدنی گرانبها -> یشم
شامل شدن -> عم
شتربان -> جمال
شهر البرز -> فردیس
شهر رازی -> ری
شهر سیستان و بلوچستان -> کنارک
شهری در انگلستان -> هال
شیرینی پزی -> قنادی
شیرینی تولد -> کیک
صادر کردن چک -> چک کشیدن
طولانی -> متمادی
طیران -> پرواز
فخر کردن -> نازیدن
فراموشکار -> نسی
فرشته وحی -> جبرییل
فرق و جدایی پیدا کردن -> تمیز
فرماندهی -> ریاست
قدیمی و گران قیمت -> عتیقه
قوی هیکل -> لنبر
گاز سه اکسیژنه -> ازن
گداختن -> حل
گرم -> حار
گروه مسلح محافظ -> گارد
گوارا -> هنی
مادر خودمانی -> ننه
مال -> دارایی
مالک و صاحب -> ذا
مجموعه -> ست
محصول واکنش هیدروکلریک اسید و آمونیاک -> نشادر
مذکر -> نر
مکان -> جا
ناله کنان -> نالان
نام ترکی -> اد
نزد عرب -> لدی
نزدیک -> مقارن
نشانه بیماری -> تب
نفرین شده -> لعین
نمایش خنده دار -> کمدی
نوعی سس -> مایونز
نیرنگ هم معنی می‌دهد -> فن
وحشی -> درنده
وسیله گوش دادن به موسیقی بدون مزاحمت -> هدفون
کباب شده -> بریان
کمک کننده -> یاری گر
کوزه بزرگ -> هب