جواب مرحله 388 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 388 جدولانه یک

جواب مرحله 388 جدولانه یک

آرزوها -> امال
ابر باران زا -> صیب
اثر احمد محمود -> مول
اثر الکساندر دوما -> جنگ زنان
اثر دافنه دوموریه -> ربهکا
اثر گرین -> هر مردی در شب خویش
اثری از محمد علی افغانی -> بوته زار
از جهات اصلی -> شمال
از گل‌های زینتی -> میخک
از یاد رفته -> فراموش
اسباب بازی کودکانه -> یویو
استان بزرگ قدیمی -> خراسان
اندوه -> غم
اکسید کلسیم -> اهک
ایستاده -> قایم
باختر -> مغرب
بالا آمدن آب دریا -> مد
بخشنده -> واهب
بزرگ -> گت
بزرگوارتر -> اشرف
بسیار سریع -> رعد اسا
به سوی -> الی
به کسی فرمان دادن -> تمکین
بهانه جویی کردن -> نق زدن
بهشت‌ها -> جنات
بی شک -> حتما
بی‌شعور -> نفهم
پایتخت ایتالیا -> رم
پایتخت نروژ -> اسلو
پیرو دین مانی -> مانوی
پیروز شدن -> بردن
پیشوایی -> زمام داری
تألیف کردن -> تدوین
تاج -> افسر
تحقیق -> بررسی
تیر پیکان‌دار -> یب
جاری کردن -> ادرار
جبری -> قهری
جنگجو -> مبارز
حرف پیروزی -> وی
حشره سبز -> اخوندک
حکم فقیه -> فتوی
خدای مصر قدیم -> امون
خدمتکار مرد -> نوکر
دارای آداب اجتماعی -> باکلاس
دست به یکی کردن -> تبانی
رایحه -> بو
رزمی -> جنگی
رستنی‌ها -> نباتات
رسیدن -> امدن
روش -> شگرد
زرداب -> صفرا
سرد مطبوع -> خنک
سردسته -> رییس
سرنگون -> وارون
سزاوار دشنام -> لعنتی
سفارش شخص مرده -> وصیت
سنگسار شده -> رجیم
سنگسار کردن -> رجم
شکم‌بند طبی -> گن
شیره خرما -> مت
طلاکاری شده -> زرکوب
ظروف رویین می‌سازد -> رویگر
غلاف فشنگ -> پوکه
فرشتگانی که کارهای ما را ثبت می‌کنند -> کرام الکاتبین
فرماندهان -> امرا
قالبی -> کلیشه ای
گدایی کردن -> تکدی
گودال و مغاک -> لان
لقب‌پادشاهان ترکستان -> خاقان
لگن ظرف شویی -> سینک
مأیوس -> دمسرد
محل -> موقع
مشترک مجله -> ابونه
منسوب به اداره -> اداری
منسوب به پیامبر یهود -> موسوی
مهربان -> رحیم
می‌خواری -> عرق خوری
میله حلاجی -> وشنگ
نرم و ملایم -> ناعم
نمایش تلویزیونی -> شو
نوبت -> سانس
نوعی تفنگ -> سرپر
نوعی حلوا -> لو
نکته‌ها -> ظرایف
هادی -> راهبر
هلاک -> دمار
همان گرداب است -> ابگرد
هنگام -> اوان
واحد پول کاستاریکا -> کولون
وجود -> هستی
ویران کردن -> هدم
کاغذ روزنامه -> وب
کرم -> کخ
کمان حلاجی -> درونه
کیش‌ها -> ادیان

powerbank