جواب مرحله 387 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 387 جدولانه یک

جواب مرحله 387 جدولانه یک

آب ترکی -> سو
آسیب -> اک
آگاهی و دانایی -> شناسایی
از پیامبران -> یونس
از حروف الفبا -> صاد
از دستگاه‌های موسیقی -> ماهور
از سوره‌های قرآن -> قدر
از مذاهب بودایی -> ذن
اسب ترکی -> ات
اسباب دست دوم می‌فروشد -> سمسار
انار یونانی -> رانا
بانگ قمری -> وت
بچه گوسفند -> بره
برای روزنامه کار می‌کند -> روزنامه نویس
بیکاره -> لش
پایتخت بریتانیا -> لندن
پایتخت ونزوئلا -> کاراکاس
پر کردن -> اکندن
پشت سر -> پس
پوشاندن سطح چیزی با طلا -> طلاکاری
پول امارات -> درهم
پول ترکیه -> لیره
پیش‌رو -> طلایه دار
تفاله -> تخ
تهوع -> قی
تیرگی رابطه -> کدورت
جدیدترین دوره زمین‌شناسی -> سنوزوییک
جسم غیر قابل تجزیه -> عنصر
جعبه دنده -> گیربکس
جیوه -> سیماب
حرف پیروزی -> وی
خصومت -> افند
خواننده -> اوازه خوان
خوبی دیگران را می‌خواهد -> خیرخواه
داخل -> تو
دانه‌کش بی‌آزار -> مور
درشت و ناهنجار -> زمخت
دست عرب -> ید
دور دهان -> نس
دور نیست -> نزدیک
دوری کردن -> تبرا
دین -> شرع
راهرو -> دهلیز
رسن -> طناب
رشته -> نخ
رفیق مشهدی -> یره
رنگ قرمز -> سرخ
روز جمعه -> ادینه
روز قیامت -> محشر
زایل کردن -> محو
زمان کم سن و سالی -> کودکی
زنبور سیاه -> بوز
سرزنش کردن -> نکوهیدن
سرگشتگی -> دهشت
سرو کوهی -> ورس
سزاوار دشنام -> لعنتی
سوی، طرف -> زی
شخ -> کس
شناگر زیبا -> قو
شهر خوزستان -> رامهرمز
شهر سیستان و بلوچستان -> قصرقند
شهر یزد -> بهاباد
صفت پسته -> خندان
صوت درد -> اوخ
ظاهر پوست بدن -> بشره
عبادت مسلمانان -> نماز
عقلش ناقص است -> شیرین عقل
فراوانی -> وفور
فلز گرانبها -> زر
قریه -> دهکده
قیمتی -> نفیس
گفتار -> سخن
گل سرخ -> رز
گل همیشه بهار -> ابرون
گلو -> نای
لفظ درخواست محترمانه -> لطفا
مزه لیمویی -> ترش
منسوب به شش -> ریوی
ناپخته -> خام
ناشنوا -> کر
نخستین -> اولیه
نظر انتخاباتی -> رای
نقش هنرپیشه -> رل
نوعی پارچه نخی -> ساتن
هدایت -> رهبری
واحدی برای اندازه‌گیری حرارت -> فارنهایت
واگذاشتن -> ترک کردن
ورزش آب و خاک -> شنا
ویتامین جدولی -> کا
کشت بی‌آبیاری -> دیم
کشور آفریقایی -> بنین
کوچکترین -> کهین
یدک -> رزرو