جواب مرحله 386 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 386 جدولانه یک

جواب مرحله 386 جدولانه یک

آب زلال -> صاف
آرزوها -> امانی
آشتی -> صلح
آموختنی مدرسه -> درس
ابزار آرایش مو -> شانه
از جنس پوست دباغی شده -> چرمی
از ضمایر جمع -> اینها
از عیوب چشمی -> استیگ ماتیسم
اسرار -> رموز
افسرده -> دپرس
باشگاهی در انگلیس -> چلسی
بخار دهان -> ها
برهنه -> رت
بند دست -> مچ
به آخر رسیده -> منتهی
به دنیا آوردن -> زا
به طور کامل -> یکجا
به هنگام -> بجا
پادشاه پیشدادی -> کیومرث
پارچه گیاهی! -> کتان
پاک شدن از گناه -> برایت
پرنده صلح -> کبوتر
پروتئین مو و ناخن -> کراتین
پسوند آلودن -> الای
پنچگانه انسان -> حواس
پوستین -> وت
پول ژاپن -> ین
پول ویتنام -> دونگ
پیشینه -> سابقه
تاج -> افسر
تاختن -> تگ
تراب -> خاک
تصدیق روسی -> دا
جاذبه شخصیتی -> کاریزما
جای ذخیره -> مخزن
جای سرسبز -> مصفا
جد رستم -> سام
جریان کار -> روند
جزا دادن -> مجازات
جمله قرآنی -> ایه
جوشیدن آب -> قل
چه وقت؟ -> کی
چیز -> شی
حرف انتخاب -> یا
حرف خوراکی! -> نون
حشره‌ای انگلی -> کک
حکومت نازی‌ها -> رایش
حیوان بارکش -> خر
خواهان -> طالب
خیمه کشتی -> بادبان
دادباختگان -> محکومان
دو برابر صد -> دویست
ردیف -> صف
رطوبت کم -> نم
رگ خواب -> چم
روکار ساختمان -> نما
زمین‌ها -> اراضی
زود -> انی
ستاره پروین -> ثریا
ستاره‌شناسی -> نجوم
سرامیک لعاب‌دار -> کاشی
سردار ترک -> ینال
سرزمین -> وادی
سیم برق متصل به زمین -> ارت
شهر آلمان -> بن
شکلی هندسی -> بیضی
صاحب اختیار -> مخیر
صحنه نمایش -> سن
صد متر مربع -> ار
صدای بم -> باس
طبقه فلزی یا چوبی -> قفسه
طلای سرخ -> زعفران
علم اقتصاد -> اکونومی
علم مواد -> شیمی
فرستادن -> اعزام
فهرست -> لیست
قایق -> لتکا
قوس و قزح -> ازفنداک
گامت ماده -> اوول
گروهی از جانوران بی‌مهره -> کیسه تنان
گسترده -> بسیط
لاف زنی -> رجزخوانی
مجلس روسیه -> دوما
محبوب و موجب آرامش خاطر -> دلارام
مردم قرآنی -> ناس
مطهر -> پاک
مظهر روشنایی -> اب
معادل -> موازن
مغازه بازاری -> حجره
موی نرم -> پرز
میوه جالیزی -> خیار
میوه خوشبو -> سیب
نامی پسرانه -> بابک
نشانه نوشتاری -> حرف
نوعی حواله -> برات
نویسنده -> راقم
نیایش کردن -> یشتن
هستم! -> ام
همسر مرد -> زن
هوشیار -> بیدار
واحد چلوکباب -> پرس
کار غیر عمد -> ناخوداگاه
کلام درد -> اوخ
کلمه پرسش -> چه
کنایه از مشاجره -> یکی به دو کردن
یقین -> باور