جواب مرحله 385 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 385 جدولانه یک

جواب مرحله 385 جدولانه یک

آتشدان -> کوره
آسمانی -> سماوی
آسیب -> اک
آشکار کردن -> ابراز
ابزار ارتباطی قدیم -> تلگراف
ابزاری در آتش‌بازی -> فشفشه
اثر نیما یوشیج -> ایشب
اختلال حواس پیدا کردن -> قاتی کردن
ادپتور -> مبدل
از بن -> اساسا
از سازهای ضربی -> دف
از شهرهای ایالات متحده -> نشویل
از شهرهای مهم روسیه -> سن پترزبورگ
از عقیده خود برگشتن -> انصراف
از مواد مخدر -> کوکایین
از ورزش‌های گروهی -> هندبال
اسب ترکی -> ات
استادان -> اساتید
اعصار -> قرون
انبار غلات -> سیلو
باز داشته شده -> ممنوع
بافرهنگ -> ادیب
بالا -> زبر
بانگ کبوتر -> هدیل
بر تن برخی می‌ارزد -> سر
برآمدگی‌های طبیعی در چیزی -> زواید
برانگیختگی -> هیجان
بند کردن -> اسر
بی بند و بار -> ول
پدر تاریخ -> هردوت
پرچانه -> حراف
پسر -> ابن
پسوند پیدا کننده -> یاب
پهلوان -> یل
پیاله -> کاسه
تندیس پرستیدنی -> بت
توبه کار -> تایب
تکه پاره -> لت
جرعه -> قلپ
چاک خورده -> شکافته
چک -> سیلی
خسته شدن -> واماندن
خشت پخته -> اجر
خمیر نقاشی -> بتونه
در میان نهادن -> اوردن
درخت آزاده -> سرو
درخور -> بجا
دریچه -> روزن
ده سال -> دهه
دکه -> کیوسک
رخنه و تباهی در کار -> خلل
رده -> صف
رستوران گوشت بریان -> کبابی
رفع اتهام کردن -> تبریه
رنجاندن -> ازردن
رودی در جنوب غربی ایران -> مارون
زن دلیر و بی‌باک -> شیرزن
سازگار -> بساز
سبز زرین -> طاووسی
سخت نیست -> اسان
سرهنگ -> کلنل
سست و وارفته -> شل و ول
سگ کودکانه -> هاپو
سنگسار کردن -> رجم
سوی و طرف -> زی
شجاع -> نیو
شهر مرکزی -> خمین
شهری در بولیوی -> لاپاز
شهری در ترکیه -> قیصریه
ضیق -> تنگنا
غم و اندوه -> هم
غمزه -> ناز
فصل برداشت گندم -> درو
فقیر -> تنگ دست
فیلسوف و نویسنده فرانسوی -> ژان پل سارتر
قاعده -> هنجار
قبلی -> سابق
قورباغه -> بک
گل سیاه -> لجن
گمان بردن -> ظن
گوارا -> هنی
گونه -> قبیل
محل عبور -> مجرا
مراد و مقصود -> کام
مروارید -> در
منسوب به کلیه -> کلیوی
مکتب‌ها -> مکاتب
ناسیونالیست -> ملیگرا
نافرمانی -> عصیان
نخستین جمله اعتقادی اسلام -> لا اله الا الله
نوعی شنا -> کرال
نیلوفر -> ابرود
همراهی -> ملازمت
همسر -> زوجه
همسر مرد -> زن
و اگر نه -> ورنه
وسیله فیلم برداری -> دوربین
کتف و شانه -> خا
کفل -> لنبر
یار پت -> مت