جواب مرحله 382 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 382 جدولانه یک

جواب مرحله 382 جدولانه یک

آب چرخان -> گرداب
آب‌کند -> لر
آخرین -> پسین
آسایشگاه روانی -> تیمارستان
آسیب -> گزند
آگاه و هوشیار -> بیدار
آن را باد می‌برد -> باداورده
اثر امیل زولا -> نانا
اثر پا -> رد
اثر حسینقلی مستعان -> ارمغان زندگی
اراده کردن -> قصد
از حروف الفبا -> واو
از شهرهای هرمزگان -> رودان
از نت‌ها -> فا
اصلاح با زور -> جبر
امرود -> مل
اولین دو رقمی -> ده
بالفعل -> عملا
بریدن از بیخ -> حذ
بی بند و بار -> ول
بیماری سگی گرفتن -> هارشدن
پارسنگ ترازو -> ورام
پاک کردن گرد و غبار -> غبار روبی
پایتخت ایرلند -> دوبلین
پرسش از مکان -> کو
پرگوشت -> لحیم
پسر زن از شوهر پیشین -> ربیب
پسوند سازنده قید از صفت -> انه
پهلوان -> یل
تالار بزرگ -> سالن
تخمین -> براورد
تلاش می‌کنند از شما پیشی بگیرند -> رقبا
تولد یافته -> زاده
تکان و جنبش -> لرزش
جامه جلوباز قدیمی -> عبا
جای بازگشت -> ماب
جزایی -> کیفری
چوب خوشبو -> ند
حرف درد -> اخ
حرف ندا -> اهای
حرف نفی -> نه
حرکت کرم گونه -> وول
خداوند -> رب
خرس عرب -> دب
خود -> خویش
خوش‌خوان -> قرا
خیمه -> چادر
دختر زن از شوهر سابق -> ربیبه
درخت سرشویه -> سدر
دست‌ها -> ایادی
دستور کار -> برنامه
دلیر -> نیو
دوستی و محبت -> ولا
دیباچه -> مدخل
راهرو سقف‌دار هشت ضلعی -> هشتی
رایحه -> بو
روز گذشته -> دی
زنی که زادنش نزدیک است -> پابهماه
سالخورده -> پیر
ستون بدن -> پا
سرلشکر دریایی -> دریابان
سنگ عایق -> میکا
سنگ عصاری -> غن
سیر از آن خبر ندارد -> گرسنه
شایسته -> کارامد
شرط‌بندی -> قمار
شریک -> سهیم
شهر قزوین -> ابیک
شکننده، خرد کننده -> هاشم
صمیمی و خالص -> یکرو
ضمیر فرانسوی -> وو
طاقچه -> رف
عادت، خوی -> داب
عادل -> دادار
عدد قرن -> صد
عموی حضرت ابراهیم -> ازر
عهد -> پیمان
فانی -> میرا
گرمابه -> حمام
گزنده خطرناک -> رتیل
لشکر، سپاه -> جند
لغزیدن و سرنگون شدن -> سکندری خوردن
مخالف هم بودن -> ضدیت
مراد و مقصود -> نیت
مربی شاهزادگان سلجوقی -> اتابک
مردد -> دودل
مرطوب -> خیس
منحرف از موضوع -> پرت
موجود بسیار ریز -> ذره بینی
مورچه ریز -> ذر
نادرست -> سقیم
نام پیشین میانمار -> برمه
نقش هنرپیشه -> رل
نویسنده ایلیاد و ادیسه -> هومر
نکوهنده -> لایم
نیرو -> توان
همان دهان است -> دهن
همراه دوز -> دوخت
همگی -> یکسر
وسیله بالا رفتن -> نردبان
کسی که سود پول می‌گیرد -> رباخوار
کشور آسیایی -> برونیی
کلاه تمام لبه -> شاپو
یار عذرا -> وامق
یاریگر -> نصیر