جواب مرحله 381 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 381 جدولانه یک

جواب مرحله 381 جدولانه یک

آب ویرانگر -> سیل
آتشفشان ایتالیا -> اتنا
آسایش و راحتی -> ارام
آش -> با
اثر شاتوبریان -> اتالا
از جنس پوست دباغی شده -> چرمی
از خدایان هندو -> ویشنو
الهه شکار رومیان -> دیانا
امر به یافتن -> یاب
انگاری -> گویا
اکسید سرب سرخ -> شنگرف
باشرم -> فا
بچه ترسان! -> لولو
بحث کردن -> مناظره
بدشانسی -> نیامد
برتری -> مزیت
برهنه -> ورت
بز کوهی -> کل
به یکباره -> یهو
بهبود یافتن -> شفا
بیماری مسری -> وبا
پراکندگی -> شت
پشت کردن -> قفا
پوشش -> لفافه
پیدا نشدنی -> نایاب
ترانه‌ساز -> نغمه پرداز
تشابه -> یکسانی
تقویت امواج -> رله
جغرافیا -> گیتا شناسی
جوی آب -> نهر
حامی -> پناه
حرف انتخاب -> یا
حرف انگلیسی -> ار
حنا -> یرنا
حیله‌گر -> رند
خانه -> کاشانه
خشک -> یابس
خودروی کاروان -> ون
خیزران -> بامبو
دانه نهانزا -> هاگ
در به در -> اواره
درگاه -> استانه
ذره باردار -> یون
رفقا -> دوستان
رهبری -> هدایت
روزها -> ایام
زرد انگلیسی -> یلو
زمین و خشکی -> بر
زیاده‌گویی -> ور
سبزفام -> زمردین
سبزی نواری -> تره
سردار ترک -> ینال
سنجش و اندازه‌گیری -> قیاس
شاه پیشدادی -> هوشنگ
شمارش -> مر
شکم بند طبی -> گن
شیر دریایی -> فک
طلیعه اعداد -> یک
ظرف خوراک پزی -> قابلمه
عدد تنفسی -> شش
عصب کشی دندان -> روتکانال
عضو تنفسی آبزیان -> ابشش
عضو دیدن -> چشم
غارت -> چپاول
غرور -> تکبر
فروریختن -> بارش
قلیل -> کم
قومی از نژاد سامی -> سریانی
گذرگاه رود -> پل
گروه -> اکیپ
گیاه معطر مربایی -> بهارنارنج
لحظه -> ان
لشکر -> سپاه
لوله خروج دود خودرو -> اگزوز
لیقه -> تلی
ماده درزگیر -> بتونه
مثل هم -> مشابه
مختصر -> جزیی
مخصوص اطفال -> بچگانه
مساعده -> اوانس
مطیع -> حرفشنو
ملون -> رنگی
منطقه سرد روسیه -> سیبری
میز تدوین فیلم -> موویلا
میله جابجایی اجسام سنگین -> اهرم
ناخن ستور -> سم
ناز و غمزه -> کرشمه
نیمتنه مردان -> کت
هراس -> واهمه
همراه هوی -> های
واحد پول مغولستان -> توگریک
وارد کردن دارو به بدن -> تزریق
ورودی بزرگ -> دروازه
وسیله نقلیه آبی -> شناور
کاخ سلطنتی -> دربار
کرم شب‌تاب -> اتشک
کلمه -> لفظ
کناره هر چیز -> حاشیه
کنایه از متضرر شدن -> دود چیزی توی چشم کسی رفتن
کنگره علمی -> همایش